In de media

/In de media

Soft skills worden steeds belangrijker. Aukje Nauta in NRC

Voor NRC schreef Christel Don in december 2017 een drieluik over de toekomst van werk en leven. Want binnen afzienbare tijd is het driefasenmodel studeren-werken-pensioen voorgoed uit beeld. Hoe kun je je voorbereiden, als bedrijf, als school en als individu, op een arbeidsmarkt waarop niets meer vanzelf spreekt? Voor het derde deel interviewde Christel onder [...]

Door | 11 december 2017|In de media|

Cristel van de Ven en haar eigen DI op Inzet op Maat

Cristel van de Ven verzorgde op maandag 20 november j.l. één van de keynotes op het vakevent Inzet op Maat. De titel: Op weg naar duurzaam inzetbare mensen en wendbare organisaties. In haar bijdrage gaf Cristel inzichten uit zowel wetenschap als praktijk, en concrete tips om een ontwikkelvirus te creëren binnen organisaties - en om [...]

Door | 21 november 2017|Evenementen, In de media|

Duurzame inzetbaarheid: je kunt het niet alleen. Aukje Nauta voor AFAS

Op 16 november 2017 hield Aukje Nauta een lezing voor AFAS software in het AFAS-theater in Leusden. Ze vertelde over de vijf factoren die blijkens onderzoek meespelen in de inzetbaarheid van mensen. Als grootste spanningsveld ziet zij, blijkens het interview dat bij deze gelegenheid werd gemaakt, dat mensen hun inzetbaarheid weliswaar uiteindelijk zelf in de [...]

Door | 17 november 2017|Evenementen, In de media|

Cultuur werkt – tegen werkstress bijvoorbeeld

Op 14 november 2017 verzorgde CultuurWerkt! een bijeenkomst in EYE Amsterdam, waar bezoekers konden ervaren dat kunst en cultuur een belangrijke rol kunnen hebben in het werk. Van even stoom afblazen via dans, tot het inbouwen van creativiteit in en tijdens het werk: het draagt allemaal bij aan ons werkplezier en onze draagkracht. Ook Aukje [...]

Door | 16 november 2017|In de media|

Houd op met vaktaal praten. Aukjes Aanrader op PeoplePower FM

Op 2 oktober 2017 maakte Glenn van der Burg een uitzending onder de algemene noemer Modern werkenden verenigt u! Luister naar Roos Wouters, die modern werkenden een plek wil geven in de politieke arena. Guido Heezen  van Effectory spreekt over het einde van het medewerkerstevredenheidonderzoek en Doekes Prakken over de voordelen van werken in je comfortzone.  [...]

Door | 17 oktober 2017|In de media|

Duurzame inzetbaarheid: een doorlopend gesprek. Cristel van de Ven op PW.

Duurzame inzetbaarheid: als je het zo benoemt, lijkt het net alsof het 'iets is dat HR óók nog moet doen'. Maar eigenlijk wil iedereen hetzelfde. Immers, duurzame inzetbaarheid, stelt Jeroen Kluytmans van DSM, is zoveel als zorgen dat iedereen vitaal, productief en gemotiveerd kan werken. Cristel van de Ven sluit daarbij aan: de term duurzame [...]

Door | 2 oktober 2017|In de media|

Wat te doen voor DI is duidelijk – maar hóe? Cristel van de Ven in HRM Barometer

Elk jaar brengt Driessen HRM een HRM Barometer uit, met een scala aan onderwerpen voor een werkveld in beweging. Hoe staat het ervoor met HRM in overheid, onderwijs, zorg & welzijn en de cultuursector? En hoe was dat vorig jaar? Je leest er alles over in de uitgave Van data naar duurzaam (2017-2018), waarin verslag [...]

Door | 14 september 2017|In de media|

Willen jongeren echt iets anders? Cristel van de Ven in Binnenlands Bestuur

Gemeentes hebben relatief veel 55+-medewerkers; jongeren stromen minder in en sneller uit. Wat zouden gemeentes kunnen doen om hierin verandering te brengen? Esther Walstra ging op onderzoek uit en schreef over haar bevindingen in Binnenlands Bestuur (35, 2017). Daarbij interviewde ze onder meer Cristel van de Ven, die zich afvraagt of jongeren wel zulke heel [...]

Door | 11 september 2017|In de media|

Verandering van spijs. Aukje Nauta op RTLZ online

Omdat we steeds langer moeten doorwerken, wordt de vraag steeds belangrijker: hoe houd je dat vol? Zeker in zwaardere beroepen, al vinden de medewerkers ze nog zo leuk, ligt geestelijke en lichamelijke slijtage op de loer. Er zijn dan ook al bedrijven aan het experimenteren om te zorgen dat hun mensen zich kunnen blijven opladen, [...]

Door | 16 augustus 2017|In de media|

Elke 5 à 7 jaar een pauze inlassen. Aukje Nauta in De Telegraaf

Werken tot je pensioen is een marathon geworden, staat in het artikel dat Martijn Klerks voor de Telegraaf schreef (14 juli 2017). En net als bij een marathon is het gevaar van overtrainen of niet fit genoeg zijn dan aanwezig. Daarom beveelt organisatiepsycholoog Aukje Nauta aan, dat iedereen elke 5 à 7 jaar een pauze [...]

Door | 17 juli 2017|In de media|