Publicaties

/Publicaties

Manifest: Samen werken aan duurzaam werken. Doe je mee?

Op 9 juni kwamen ruim 90 professionals bijeen tijdens de Duurzame Inzetbaarheids DoorbraakDag (DIDD). Het doel was een flinke slag te maken. Immers: hoe krijgen we dit onderwerp nu eens goed van de grond? Hoe organiseer je het in je bedrijf? Wat hebben medewerkers nodig, wat kan een organisatie bieden? Wat is idealiter de context [...]

Door | 2 oktober 2017|Nieuws, Publicaties|

Het welzijn en functioneren van werkende mensen gaat iedereen aan. Aukje Nauta in De Psycholoog

De arbeids- en organisatiepsychologie zoekt steeds meer aansluiting bij de werkpraktijk. Het idee is dat kennis over en ervaring met het welzijn en functioneren van de werkende mens elkaar kunnen verrijken. Daarbij is het volgens Aukje Nauta belangrijk om bovendien aan te sluiten bij andere terreinen van de psychologie. Want voor een compleet beeld is [...]

Door | 2 oktober 2017|Publicaties|

Hoe niet-luisteren eruit ziet, en wat het doet. Cristel van de Ven in Tijdschrift Conflicthantering

In haar jongste column in Tijdschrift Conflicthantering (3, 2017) verzucht Cristel van de Ven: wat zou het fijn zijn als mediators ook eens aan dialoogcoaching zouden doen. Niet alleen met de partijen kijken op inhoudelijk en procedureel niveau, maar ook op betrekkingsniveau; het emotionele niveau, in feite het niveau van mens-zijn. Wat zou dat opleveren? [...]

Door | 2 oktober 2017|Publicaties|

Verbeter de wereld met Thought Leadership. Cristel van de Ven en Judith Droste in TvOO

Is er een onderwerp dat jou na aan het hart ligt? Een punt waarop jij graag de wereld zou willen verbeteren? Met hiërarchisch leiderschap krijg je dat niet echt voor elkaar, zelfs niet binnen je eigen organisatie. Maar hoe dan? Cristel van de Ven en Judith Droste vroegen zich af of thought leadership wellicht het [...]

Door | 3 september 2017|Publicaties|

Snel bijlezen? Download ‘Het beste van PW’

PW heeft een aantal artikelen gebundeld in de uitgave Het beste van PW, eerste helft 2017'. Dus wil je snel bijlezen, dan kan dat: een aantal mooie interviews met HR-toppers, bespiegeling op het HR-vak, tips voor je instrumentarium: je vindt het in deze uitgave. Van de hand van Cristel van de Ven en Aukje Nauta [...]

Door | 2 september 2017|Publicaties|

Veranderen in vijf stappen. Aukje Nauta en Cristel van de Ven voor VGN

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) ziet de arbeidsmarkt, de beroepspraktijk en de manier van opleiden en leren in de gehandicaptensector veranderen. Inspelen op deze veranderingen acht ze urgent, omdat de veranderingen zich nu al voordoen en op korte termijn gevolgen hebben voor de kwaliteit van werk én het kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerde professionals. Om [...]

Door | 2 september 2017|Publicaties|

Die Trump is zo slecht nog niet voor ons. Cristel van de Ven in De Volkskrant

Cristel van de Ven vertelt in De Volkskrant van 2 juni 2017 waarom Trump een zegen kan blijken te zijn voor Europa; voor onze waarden, normen en organisatiemodellen. Nieuwsgierig? Het artikel lees je hier.

Door | 2 juni 2017|Publicaties|

Ga het gesprek aan! Cristel van de Ven en Aukje Nauta in PW De Gids

Net als in 2016 deed Factor Vijf begin dit jaar in samenwerking met Vakmedianet onderzoek naar de stand van zaken rond Duurzame Inzetbaarheid. Wat blijkt: nog steeds vindt meer dan de helft van de ondervraagden hun medewerkers niet voldoende duurzaam inzetbaar. Als we kijken naar welke factoren daarbij van belang zijn, zien we dat een [...]

Door | 10 april 2017|Onderzoek, Publicaties|

Werkstress verminderen of werkgeluk verhogen? Cristel van de Ven en Astrid de la Fuente in ADVisie

Ruim een derde van alle ziekteverzuim is te herleiden tot werkstress. Inmiddels gaat het om 7.555.000 verzuimdagen, oftewel 21.000 fte,ter waarde van € 2 miljard. Jaarlijks. Daarmee is psychosociale arbeidsbelasting (PSA) een veel voorkomende beroepsziekte. Dat wil uiteraard niemand - maar wat doe je eraan? Probeer je de belastende factoren terug te dringen, of juist [...]

Door | 10 februari 2017|Publicaties|

‘Mens, organisatie en samenleving verdienen beter.’ Aukje Nauta voor het NIP

De A&O-psychologie heeft veel wetenschappelijk aangetoonde kennis in huis over wat werkende mensen motiveert,  gestrest maakt, doet verzuimen van werk of juist gezond doet werken, waarom mensen conflicten hebben of juist samenwerken, wat hen geschikt maakt voor bepaalde functies, en wat van dit alles de gevolgen zijn voor prestaties van organisaties. A&O-psychologen kunnen betrouwbare en [...]

Door | 3 februari 2017|Onderzoek, Publicaties|