Publicaties

/Publicaties

21ste-eeuwse vaardigheden: Leernetwerkbijeenkomst 2-2016

Creativiteit, samenwerken, communicatieve vaardigheden en kritisch denken: vier vaardigheden die onlangs op het Global Education and Skills Forum in Dubai zijn gepresenteerd als 21ste-eeuwse vaardigheden. In Nederland broedt o.a. de SER op het thema. Met louter statische, vakinhoudelijke kennis kom je er niet meer. Maar wat zijn dan wél de vaardigheden die mensen en bedrijven [...]

Door | 1 juli 2016|Evenementen, Publicaties|

Cristel van de Ven over i-deals en ons gevoel voor rechtvaardigheid

I-deals, maatwerkafspraken over werk en ontwikkeling, hangen blijkens onderzoek positief samen met de vitaliteit, prestaties en het leervermogen van mensen (Nauta en Van de Ven, in druk). Hoe kan het dan dat het gras na het sluiten van een i-deal elders groener blijft lijken? Cristel van de Ven bespiegelt op dit fenomeen in haar jongste [...]

Door | 18 juni 2016|Publicaties|

Cristel van de Ven over Flex en het psychologisch contract

Vaak wordt bij het concept Flex vooral gekeken naar de contractuele aspecten. Maar van meer vaste naar meer flexibele contracten gaan, geeft geen enkele garantie dat de organisatie en haar medewerkers daadwerkelijk wendbaar en leerbaar worden. Terwijl dat toch een van de belangrijkste opbrengsten kan zijn. Cristel van de Ven onderzoekt in haar column voor [...]

Door | 17 juni 2016|Publicaties|

Discussieer mee over de toekomst van werk

Verschillende tendensen, waaronder een toenemende robotisering in het middensegment van de arbeidsmarkt, en verdergaande flexibilisering van werk, zorgen ervoor dat de match tussen mens en werk steeds moeizamer wordt - terwijl verwachtingen van jongeren en opleidingen daarmee nog niet in de pas lopen. Hoe krijgen de jongeren van nu voldoende kansen en mogelijkheden om zich [...]

Door | 13 juni 2016|Publicaties|

Ziel en zakelijkheid van HR: leernetwerk-bijeenkomst 1-2016

Het vakgebied van human capital is geen exacte wetenschap. Maar wordt in toenemende mate wel zo benaderd. De behoefte aan data over mensen en prestaties, verklaringen en voorspellingen neemt toe. Maar is alles te meten? Wil je alles meten? En hoe verhoudt deze rationele, cijfermatige trend zich met de tegelijk opkomende waardering en overtuiging dat [...]

Door | 26 mei 2016|Evenementen, Publicaties|

Leeftijdsdiscriminatie?

Aukje Nauta (vanuit UvA en Factor Vijf) en Arjan Heyma (vanuit SEO) deden met subsidie van Instituut Gak onderzoek naar de manier waarop vacaturehouders keken naar en oordeelden over de leeftijd van kandidaten. Was er sprake van leeftijdsdiscriminatie? Zeker ook, al speelde leeftijd niet de grootste rol bij de beslissing. Wil je weten of jij [...]

Door | 18 mei 2016|Onderzoek, Publicaties|

Boek: inspiratie voor HR en Nieuw Organiseren

Ben jij werkzaam in topmanagement, HR, OR? En kun je wel wat inspiratie gebruiken? Dan is hier een tip voor je. Verschenen bij Alfabetboeken: Het Kleine grote Inspiratieboekje voor HR en Nieuw Organiseren, met bijdragen van onder meer Aukje Nauta, Guido Heezen en Bert Bloem. Bestellen kan hier!

Door | 3 mei 2016|Publicaties|

Hoe blijf je duurzaam inzetbaar in je werk op de intensive care?

Op 21 april 2016 konden leden van de V&VN in Ede aan de slag met Cristel van de Ven rond het thema duurzame inzetbaarheid.De V&VN is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen die werkzaam zijn op de intensive care, waar duurzame inzetbaarheid een belangrijk en actueel thema is. Na een inspirerende dag werd Cristel gevraagd om materiaal [...]

Door | 26 april 2016|Publicaties|

Vijf factoren voor Duurzame Inzetbaarheid

Voor de april-special over Duurzame Inzetbaarheid van PW De Gids beschreven Aukje Nauta en Cristel van de Ven vijf factoren voor Duurzame Inzetbaarheid. Hun aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek naar duurzame inzetbaarheid in organisaties.Het artikel verscheen ook in het vakblad Arbo van april 2016. Het PW-artikel kun je hier downloaden, en de versie in [...]

Door | 20 april 2016|Publicaties|

Cristel van de Ven op zoek naar de grens tussen gedragsbeïnvloeding en manipulatie

Voor het maartnummer van het Tijdschrift voor Organisatieontwikkeling vroegen Cristel van de Ven en Eline Steenhuisen zich af: Tot hoever mag een organisatie of de overheid gaan met het actief beïnvloeden van het gedrag van medewerkers en burgers? Met andere woorden: waar ligt de grens tussen gedragsbeïnvloeding en manipulatie? En wat zijn de randvoorwaarden om [...]

Door | 15 april 2016|Publicaties|