Publicaties

//Publicaties

Trends in 2016 en hun onderbouwing: het beste uit PW De Gids

Publicaties|

Terugblikkend op 2016 spotte PW De Gids een aantal trends en publiceerde een special met de beste artikelen daarover. De special opent met het artikel Vijf succesfactoren voor duurzame inzet van Aukje Nauta en Cristel [...]

Hoe maakbaar is werkgeluk? Cristel van de Ven in Tijdschrift voor Organisatieontwikkeling

Publicaties|

Er is een stijgende lijn in het aantal mensen dat te maken heeft met een te hoge psychosociale arbeidsbelasting. Daarbij is niemand gebaat, dus wordt er ook steeds meer gekeken hoe dit tij gekeerd kan [...]

Hoe houd je mensen fit voor de arbeidsmarkt? Aukje Nauta voor de NBBU

Publicaties|

Als je denkt aan de flexbranche, dan denk je niet meteen aan duurzame inzetbaarheid. Immers, intermediairs zetten mensen voor korte tijd in, in plaats van lange, loyale dienstverbanden mogelijk te maken. Toch maken juist innovatieve [...]

Manifest Aan het werk als resultaat van het AWVN-congres 2016

Evenementen, Publicaties|

Leren op commando werkt niet. Aukje Nauta vindt het dan ook hoogste tijd voor een echt gesprek op de werkplek. Om de omschakeling te maken van denken voor naar praten met. Dat geeft de motivatie [...]

Werken en leiden in zwermen. Leernetwerkbijeenkomst 3-2016

Evenementen, Publicaties|

Bestaat er iets als zwerm-leiderschap? De ‘zwerm’ is een prima metafoor om complexe, schijnbaar chaotische samenwerkingsprocessen te beschrijven. Je ziet zwermen in de fysieke wereld (vogels, vissen) en op het internet (Twitter, de blockchain). En [...]

Waarom beter het werk aanpassen aan de mens? Aukje Nauta in Gedrag en Organisatie

Publicaties|

Belangrijk voor duurzame inzetbaarheid: dat mensen werk hebben dat ze graag doen en goed kunnen. Waarin ze verbinding met anderen ervaren, en tegelijk voldoende zeggenschap ervaren. Als we dit weten, waarom is er dan nog [...]