Home2022-11-15T07:55:50+00:00

Publicaties

We zijn toe aan modernere arbeidsverhoudingen. Blog van Cristel van de Ven op DeOndernemer.nl - De opmars van ZZP'ers lijkt niet meer te stuiten. Sommige werkgevers lijken daar moeite mee te hebben. Cristel van de Ven, in haar rol als… Lees verder
Welke factoren spelen mee bij het effect van DI-interventies? Onderzoek voor AenO fonds Gemeenten - Wat zijn de effecten van maatregelen en acties om duurzame inzetbaarheid te vergroten? En wat zijn de factoren die hierop van invloed zijn? Daarnaar wilde… Lees verder

Nieuws

6 juni: Lezing Cristel van de Ven over de coach als ondernemer - Als zelfstandig ondernemer en vertegenwoordiger van zelfstandigen in Den Haag kan Cristel van de Ven zelfstandig coaches veel vertellen over waar zij aan en over… Lees verder
29 juni: Werkgeluk wetenschappelijk én praktisch benaderd. Workshop door Cristel van de Ven - De beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals, NOLOC, organiseert dit jaar haar vakevent tijdens een internationale conferentie over loopbaanontwikkeling. Tijdens het vakevent op 29 juni geeft Cristel van… Lees verder

Wie is Factor Vijf

Factor Vijf Organisatieontwikkeling bestaat sinds 2010, destijds opgericht omdat we werkrelaties wilden helpen vernieuwen. Zodat mensen lekker kunnen werken, nu en straks, en organisaties floreren. Onze ambitie om de wereld van werk te vernieuwen, is onveranderd hoog. Omdat werken, leren en organiseren continu anders, beter kan.

Lees meer over F5

Blog

Voorbeelden van werk

Hoe is het gesteld met duurzame inzetbaarheid in Nederland?

Opdrachtgever: PW.

Elk jaar brengt Factor Vijf in opdracht van PW. in kaart hoe enkele duizenden hr-professionals denken over duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in hun organisatie. Op basis daarvan geven we in diverse artikelen concrete tips ter verbetering van beleid voor duurzame inzetbaarheid.
Via vragenlijsten peilen we van duizenden HR-professionals de mening over factoren die bewezen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, zoals leerruimte, autonomie in het werk, dialoog, maatwerkafspraken (ook wel i-deals genoemd) en mensen betrekken bij besluitvorming. Daarnaast stellen we jaarlijks een paar extra vragen die inspelen op actuele trends.

Dankzij onze jaarlijkse inventarisatie, analyse en publicaties blijven lezers van PW. op de hoogte van de jaarlijkse stand van zaken rondom duurzame inzetbaarheid. Onze artikelen behoren tot de meest gelezen artikelen van PW..

Lees verder

Hoe ontwikkel je leiderschap?

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht

Stel, je bent steengoed in je werk en maakt stappen in je loopbaan. En dan, op een dag, ben je ineens leidinggevende, manager of bestuurder. Een uitdagende rol die wat anders van je vraagt. Hoe kun je je die leiderschapsrol soepel eigen maken? In 2012 vroeg de Universiteit Utrecht Factor Vijf om een leiderschapstraject voor hoogleraren te ontwikkelen en uit te voeren. Sindsdien trainen we jaarlijks één à twee groepen, met veel plezier en succes.
Drie pijlers vormen de basis van de leergang Academisch Leiderschap: strategievorming, operationele daadkracht en gesprekken voeren. Elke deelnemer wordt individueel door ons gecoacht. Het groepsdeel van de leergang bestaat uit een aantal aaneengesloten cursusdagen en enkele intervisiebijeenkomsten. Tijdens de leergang behandelen we diverse leiderschapstheorieën. Dankzij oefeningen en gesprekken met aansprekende dinergasten, elkaar en trainingsacteurs vergroten deelnemers hun leiderschapskwaliteiten.
Deelnemers leren hun eigen strategische koers te ontwikkelen en uit te dragen. Ze verbeteren hun gespreksvaardigheden, waardoor ze beter kunnen onderhandelen, conflicten hanteren en mensen motiveren. Ze leren delegeren en zaken slim voor elkaar te krijgen. Dat helpt hen balanceren tussen vakinhoud en bestuurlijke taken. De leergang wordt beoordeeld met minimaal een 8. Iedereen beveelt deze leergang aan collega’s aan.

Lees verder

Hoe creëer je werk van betekenis?

Opdrachtgever: Signify (voorheen Philips Lighting)

Wanneer Cristel van de Ven een lezing geeft voor het HR-team van Signify over Werk van Betekenis, ziet één HR adviseurs direct aanknopingspunten met hun health & wellbeing programma. Hij vraagt Cristel om de lezing om te werken naar een workshop voor fabrieks- en magazijnpersoneel van Signify en hun leidinggevenden.
Cristel geeft workshops bij Signify in Winterswijk en Maarheeze (fabrieksomgevingen) en op Flight Forum (magazijn), waar deelnemers reflecteren op wat zij zelf willen en kunnen doen om meer welbevinden te ervaren. Goede voornemens worden concrete als-dan plannen, met behulp van het instrument ‘WOOP jezelf naar werkgeluk’. Het hoofdkantoor van Signify hoort enthousiaste geluiden. Niet veel later geeft Cristel de workshop in Amsterdam, in het Engels, voor de internationale staff van Signify.
Mensen ontdekken welke doelen zij (onbewust) nastreven in hun werk en leven en gaan na of deze wel zo nastrevenswaardig zijn. Vervolgens bedenken ze welke gewoonte(n) zij willen ontwikkelen om hun welbevinden te verbeteren. De WOOP-tool helpt mensen om voornemens te realiseren. Van dromen via denken, durven en doen naar doorzetten. De bewustwording hierover werkt als buffer tegen werkstress en als bron van werkplezier. Goed voor mens én organisatie.

Lees verder

Hoe bouw je een team?

Opdrachtgever: Bouwbedrijf

Bij een bouwonderneming trad een nieuwe directie aan, na het vertrek van de oud-directeur. Deze directie wilde vanaf de start goed met elkaar samenwerken om elkaars kennis, talenten en ervaringen optimaal te benutten. Het bouwbedrijf vroeg Factor Vijf en netwerkpartner Hanneke Grutterink om hen hierbij te begeleiden.
We voeren startgesprekken met de afzonderlijke teamleden over ieders verwachtingen. Daarna volgt een kick-off bijeenkomst waarin we bewezen werkende ingrediënten van succesvol samenwerken presenteren. Dan volgen drie tweedaagse teambuildingssessies ‘op de hei’. Effectief leren communiceren vormt de hoofdmoot. De teambijeenkomsten wisselen we af met drie tussentijdse coachgesprekken per directielid. Een evaluatie sluit het traject af.
Dankzij de opbouw van het traject en onze interventies groeit het onderlinge vertrouwen en wederzijds begrip. De directieleden ontdekken ieders kracht. Ze oefenen met feedback geven en ontvangen. Ze maken afspraken over rapportage- en communicatielijnen en bepalen ieders taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ondertussen hebben ze veel lol met elkaar. Na het traject staat er een nog krachtiger managementteam dan voorheen.

Lees verder

Hoe bezorg je congresdeelnemers een dag van blijvende betekenis?

Opdrachtgever: AOG School of Management

Elke jaar organiseert AOG School of Management een bijeenkomst over leiderschap. Factor Vijf verzorgt regelmatig het dagvoorzitterschap van dit congres.
De AOG-congressen voorzien in een sterke behoefte van managers en (HR-)professionals om bij te blijven in alle ontwikkelingen rondom leiderschap. We denken als dagvoorzitter met AOG mee over opzet en sprekers. Tijdens het congres zelf zorgen we voor een prettige, actieve en open sfeer. We vatten inzichten samen en bewaken ‘en passant’ ook de tijd. Deze rol wordt steevast goed geëvalueerd.
We leveren ook regelmatig en in verschillende rollen een bijdrage aan bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid, o.a. dagvoorzitterschap en workshop, of key note en werksessie. Met onze inbreng bieden we deelnemers kennis en toepassingsmogelijkheden van duurzame inzetbaarheid en betekenisvol werken, vrij van schaamte. De gemiddelde deelnemersevaluatie is een 8.

Lees verder

Hoe stimuleer je dialoog in de organisatie?

Opdrachtgever: Betonhuis

Liefst is gezond en veilig werken zoiets als tanden poetsen: iets dat je dagelijks vanzelfsprekend doet. Echter, in de betonindustrie was dat nog niet zover. Het was vooral niet gebruikelijk elkaar (prettig) aan te spreken op onveilig gedrag. Daarom startte het Betonhuis in 2019 een project Vanzelfsprekend gezond en veilig werken in het kader van een SZW-programma, en in samenwerking met Factor Vijf.
Twaalf aangesloten bedrijven deden mee aan masterclasses, werkplaatsen en intervisiesessies over dialoog. De deelnemers probeerden tussendoor het geleerde uit in hun bedrijven. Doel was dat de bedrijven, door expliciet aandacht te schenken aan dialoog en de benodigde vaardigheden daarvoor, het onderwerp ‘gezond en veilig werken’ constructief en structureel aandacht zouden gaan geven. En niet pas op het moment dat het (bijna) te laat was.
Het resultaat is dat gezond en veilig werken na afloop van het project in het merendeel van de deelnemende bedrijven veel vaker positieve aandacht krijgt. En dat op een manier die passend is bij de sector en de betreffende bedrijven en hun mensen. De werkplaatsen zijn daarnaast gebruikt om verschillende dialooginstrumenten te ontwikkelen en te testen. Met name de ‘kletspot’ is een prima conversation starter gebleken.

Lees verder

Hoe zit het met duurzame inzetbaarheid in uw organisatie?

Met deze test weet u binnen enkele minuten hoe het zit met de duurzame inzetbaarheid van de mensen aan wie u leiding geeft: werken ze productief, ontwikkelen ze zichzelf in hun loopbaan, zijn ze vitaal? Ook weet u welke stappen u kunt zetten op weg naar duurzaam inzetbare medewerkers.

Naar de scan

book

Gratis download van het boek

‘Tango op de werkvloer’

Tango op de werkvloer gaat over hoe je vastgelopen cao-onderhandelingen vlottrekt, ruzies op de werkvloer oplost, en omgaat met almaar flexibeler arbeidsrelaties. Het boek laat zien dat rondom inzetbaarheid van werknemers doorbraken nodig zijn.

Download nu GRATIS!

Ondernemerscollege Cristel van de Ven voor Baker Tilly Berk

Boekpresentatie Anders Werken: Cristel van de Ven & Aukje Nauta

HR-festival #Toekomst: Cristel van de Ven & Aukje Nauta

Aukje Nauta over de toekomst van werk

Interview Aukje Nauta | Ondernemerszaken RTLZ

Column Aukje Nauta

Duurzame inzetbaarheid - Verder kijken dan je volgende baan

Webinar PW. Marco Hendrikse interviewt Jeroen Kluytmans (DSM) en Cristel van de Ven

Webinar DI van PW De Gids, door Cristel van de Ven

Ga naar de bovenkant