Opleiding waardevol werken
Flyer masterclasses
Schrijf in
Boek
Fabels en feiten over (werk)geluk
Bestel hier
Onderzoek
Veilig werkklimaat
Lees meer
Masterclasses waardevol werken
Flyer
Schrijf in
Boek
Fabels en feiten over (werk)geluk
Bestel hier
Onderzoek
Veilig werkklimaat
Lees meer

Werk met zin!

Werken. We doen het veel en vaak. Voor de meeste mensen neemt werk een belangrijke plek in, in hun leven. Werk maakt gelukkig. Mensen die lekker werken, komen op creatieve ideeën, verbinden zich met hun collega’s en klanten en geven graag het beste dat ze te bieden hebben. Ze werken zelden op halve kracht en het risico op verzuim en burn-out is lager. Hoe zorgen we ervoor dat werk waardevol is voor mensen? En hoe blijven mensen van waarde op het werk?

Factor Vijf onderzoekt, adviseert en begeleidt organisaties en mensen om zich duurzaam te ontwikkelen. Daarbij draait het om leren en presteren. Zo zorgen we ervoor dat mensen goed, gezond en gemotiveerd kunnen werken. En dat werk van waarde is voor organisaties, mensen en maatschappij. Nu én straks.

Werk met zin!

Werken. We doen het veel en vaak. Voor de meeste mensen neemt werk een belangrijke plek in, in hun leven. Werk maakt gelukkig. Mensen die lekker werken, komen op creatieve ideeën, verbinden zich met hun collega’s en klanten en geven graag het beste dat ze te bieden hebben. Ze werken zelden op halve kracht en het risico op verzuim en burn-out is lager. Hoe zorgen we ervoor dat werk waardevol is voor mensen? En hoe blijven mensen van waarde op het werk?

Factor Vijf onderzoekt, adviseert en begeleidt organisaties en mensen om zich duurzaam te ontwikkelen. Daarbij draait het om leren en presteren. Zo zorgen we ervoor dat mensen goed, gezond en gemotiveerd kunnen werken. En dat werk van waarde is voor organisaties, mensen en maatschappij. Nu én straks.

Onze manier van werken

Factor Vijf werkt vraaggericht, in samenwerking met opdrachtgevers en relevante stakeholders. Onze aanpak kenmerkt zich door creatieve werkvormen en resultaatgerichtheid. We vertalen de laatste stand van kennis in ons vakgebied naar werkbare oplossingen voor de praktijk.

Met onze projecten helpen we organisaties en hun mensen om zichzelf verbeteren. Dialoog is daarbij de sleutel. En maatwerk, want geen mens of organisatie is hetzelfde. Vaak combineren we actie en onderzoek, actieonderzoek dus, want dan komen praktijk en theorie samen en werk je aan duurzame gedragsverandering. Met als resultaat: mensen en organisaties die blijven leren en presteren.

Samen aan de slag

Hoe blijven mensen vitaal, vakbekwaam en veranderbereid? Wat is de kracht van maatwerkafspraken? Hoe voer je goede gesprekken over werk en ontwikkeling? Wat zijn bouwstenen van waardevol werk en hoe organiseer je dat? Hoe creëer je een sociaal en psychologisch veilig werkklimaat, waarin mensen zich (durven) blijven ontwikkelen? En welk type leiderschap draagt hier aan bij?

Wil je aan de slag met deze of vergelijkbare vragen? Factor Vijf kan je begeleiden. We geven advies, doen onderzoek en ondersteunen de verandering. Ook begeleiden we ontwikkeltrajecten, geven workshops en ontwikkelen praktische dialooginstrumenten. Samen met onze opdrachtgevers bepalen we de gewenste ondersteuning. Zo kunnen zij resultaten boeken, waardoor mensen en hun organisaties leren en presteren.

Onderzoek, advies en procesbegeleiding
Lezingen, Masterclasses, Webinars en Gastcolleges
Strategische sessies en teambuilding
Leertrajecten, trainingen, intervisie en workshop
Praktische Instrumenten

DE KRACHT VAN FACTOR VIJF

BELEEF FACTOR VIJF

VIDEOS

Ondernemerscollege Cristel van de Ven over ‘ondernemende mensen’
Interview Cristel van de Ven en Jeroen Kluytmans (DSM) over duurzame inzetbaarheid

Webinar over werken en leren in coronatijd

Boekpresentatie Anders Werken

WAT ONZE OPDRACHTGEVERS ZEGGEN

De Rijkuniversiteit Groningen vroeg Cristel van de Ven om hen te ondersteunen bij een breed gesprek over leiderschap op de universiteit. Zij hielp bij het ontwerp van dit proces, begeleidde diverse dialoogtafels en legde de basis voor een geschreven visie. “We hebben de samenwerking als prettig en authentiek ervaren; Cristel benadert iedereen met veel respect”.

Dicky Tamminga, Rijksuniversiteit Groningen

Nog vóór de coronapandemie volgde ik de opleiding tot strategisch adviseur DI bij Factor Vijf. Inmiddels is het thema nog veel relevanter. Factor Vijf ons mee in hun rijk opgebouwde kennis en ervaring: zowel hun eigen gedachtengoed als een breder actueel zicht op wetenschappelijke kennis over DI. Dit vond ik voor mij als loopbaancoach echt een verrijking en het zorgde voor een bredere kijk op mijn vakgebied. Al met echt een aanrader als je in dit boeiende thema wilt duiken en er echt werk van wilt maken.

Sonja van Hoof, Corazón loopbaancoaching

Cristel van de Ven liet [in een lezing] op een buitengewoon inspirerende wijze zien hoe scholen in vijf stappen een goede dialoog tot stand kunnen brengen over duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen. De deelnemers hebben dit met elkaar naar hun eigen werkpraktijk vertaald.

Hans Teegelbeckers, VOS/ABB

Factor Vijf sluit, door zeer goed te luisteren en de juiste relevante vragen te stellen, goed aan bij de vraag van de organisatie. Fijn dat jullie meerdere rollen kunnen vervullen: dagvoorzitter, adviseur, trainer/ coach en spreker. Zowel voor onze medewerkers als voor het management is Factor Vijf een fijne gesprekspartner.

Thijs Winthagen, Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Factor Vijf is toonaangevend en leidend in de wereld van de duurzaame inzetbaarheid, ze hebben frisse ideeën, uitstekende trainers en een goed netwerk. Daarnaast weten ze die kennis om te zetten in praktische en pragmatische trainingen en adviezen. Wij zijn zeer tevreden over wat Factor Vijf te bieden heeft.

Jeroen Kluytmans, DSM

Factor Vijf stopt niet bij jouw vraag maar verbindt die met initiatieven en vragen van collega-organisaties door mensen te koppelen en het netwerk open te stellen voor contacten. Daarmee levert Factor Vijf advies met een meerwaarde. Met een stijl die laagdrempelig, professioneel en persoonlijk is. Kortom: mooie organisatie die doet wat ze predikt!

Marion Verburgh, CBS

Wij kijken terug op een mooi traject Loopbaaninspiratie waarbij we de begeleiding, inzichten, enthousiasme en professionaliteit van Factor Vijf erg gewaardeerd hebben. Inspirerend! Dank voor de fijne samenwerking.

Ellen Olivier, Rijkswaterstaat

Mede dankzij de deskundige interventies als technisch voorzitter van het investeringsfonds Resilience@work heeft Cristel van de Ven ervoor gezorgd dat vakbonden en HR Signify samen consensus hebben bereikt over de invulling van het jaarprogramma, waaraan Cristel ook inhoudelijk een bijdrage heeft geleverd. Professionele vakvrouw en hele fijne sparringpartner.

Yvonne van den Berg, Signify

De grote vraag van de Rechtspraak was: hoe krijg je beleid rondom duurzame inzetbaarheid werkend? Dankzij de in-company opleiding Duurzame Inzetbaarheid van Factor Vijf zagen wij al gauw dat er niet meer werk bij kwam, maar dat het vooral ging om accenten plaatsen, bestaande initiatieven clusteren en partner van het management worden. Met een gereedschapskist aan praktische werkvormen en aangestoken door de energie van Factor Vijf weet de Rechtspraak een jaar na de incompany-opleiding het DI-vuurtje gaande te houden. Daardoor leren medewerkers steeds meer wat ze zelf kunnen doen om fit te blijven en met plezier te werken.

Désirée Pieters, De Rechtspraak

Cristel is al lange tijd docent in de leergang Mens en Organisatieontwikkeling van AOG. Zij weet kennis en actuele inzichten uit de wetenschap te vertalen naar de praktijk van deelnemers. Zij doet dit op een inspirerende en interactieve manier waarbij deelnemers als leidinggevende of professional handvatten krijgen om met duurzaamheid, inclusiviteit en nieuwe arbeidsrelaties aan de slag te gaan. Zeer gewaardeerde docenten!

Michiel Schoemaker, AOG School of Management

‘Helder, bevlogen en betrokken, dat zie ik als kernwaarden van Factor Vijf. Ze krijgen mensen echt in beweging.’

Willem van Malenstein, Metalektro

Factor Vijf introduceerde de term ‘nudges’. Die past als een handschoen bij het A+O fonds Gemeenten. Met onderzoek, bijeenkomsten, good practices en subsidies delen we nudges – positieve prikkels – uit om gemeenten en medewerkers te stimuleren aan de slag te gaan met hun groei en ontwikkeling.

Marieke de Feyter, A+O fonds Gemeenten