Home2023-07-12T09:38:41+00:00

Publicaties

Grensoverschrijdend gedrag: ga in dialoog. Cristel van de Ven op PWnet - Naar aanleiding van het onderzoek over veiligheid in organisaties, dat Cristel van de Ven deed samen met Aukje Nauta, wetenschappelijk adviseur van Factor Vijf, interviewde… Lees verder
Zorgen dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen, ongeacht de contractvorm. Cristel van de Ven en Klaske Veth op aog.nl - Er leven, dankzij berichtgeving in de media, veel beelden over ZZP-ers die niet kloppen. Al was het maar omdat dé ZZP-er niet bestaat. Cristel van… Lees verder

Nieuws

7 december: Feiten en Fabels over Werkgeluk, lezing Cristel van de Ven voor DNA - De Nieuwe Arbeid (DNA) is een intersectoraal werkgeversnetwerk van HR-professionals en leidinggevenden in de regio Gelderland en Noord-Brabant. DNA streeft, door het delen van ervaring… Lees verder
8 december: Feiten en fabels over werkgeluk. Interactieve lezing Cristel van de Ven - Is geluksgevoel beïnvloedbaar? Kun je weten waarvan je gelukkig wordt? Kun je goede voornemens hebben die je wél kunt waarmaken? Jazeker. Daarnaar is onderzoek gedaan.… Lees verder

Wie is Factor Vijf

Factor Vijf Organisatieontwikkeling bestaat sinds 2010, destijds opgericht omdat we werkrelaties wilden helpen vernieuwen. Zodat mensen lekker kunnen werken, nu en straks, en organisaties floreren. Onze ambitie om de wereld van werk te vernieuwen, is onveranderd hoog. Omdat werken, leren en organiseren continu anders, beter kan.

Lees meer over F5

Blog

Voorbeelden van werk

Hoe is het gesteld met duurzame inzetbaarheid in Nederland?

Opdrachtgever: PW.

Elk jaar brengt Factor Vijf in opdracht van PW. in kaart hoe enkele duizenden hr-professionals denken over duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in hun organisatie. Op basis daarvan geven we in diverse artikelen concrete tips ter verbetering van beleid voor duurzame inzetbaarheid.
Via vragenlijsten peilen we van duizenden HR-professionals de mening over factoren die bewezen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, zoals leerruimte, autonomie in het werk, dialoog, maatwerkafspraken (ook wel i-deals genoemd) en mensen betrekken bij besluitvorming. Daarnaast stellen we jaarlijks een paar extra vragen die inspelen op actuele trends.

Dankzij onze jaarlijkse inventarisatie, analyse en publicaties blijven lezers van PW. op de hoogte van de jaarlijkse stand van zaken rondom duurzame inzetbaarheid. Onze artikelen behoren tot de meest gelezen artikelen van PW..

Lees verder

Hoe ontwikkel je leiderschap?

Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen

Stel, je zou willen dat je leidinggevenden een stimulerend en veilig werkklimaat weten te scheppen, waarin je tot excellente resultaten kunt komen. Hoe kun je ze daar dan bij ondersteunen? In 2022 vroeg de RUG aan Factor Vijf om daarbij te ondersteunen. De eerste stap was: komen tot een gedeelde visie op leiderschap, zodat je weet waar je het over hebt. Het proces om te komen tot die visie, wilde men nadrukkelijk in samenwerking met stakeholders doorlopen.
Samen met een projectgroep ontwikkelde Cristel van de Ven een iteratief proces, waarin dialoog steeds centraal stond. Van de eerste large scale intervention tot diepgaande gesprekken over de bevindingen, op grond van korte verslagen. Daarbij werden zo’n 100 medewerkers en leidinggevenden, ieder vanuit hun zeer verschillende rollen, bevraagd op hun kijk op leiderschap en wat zij aan leiding nodig hadden.
Cristel van de Ven van Factor Vijf bereidde voor, modereerde en schreef de concept-visienota over leiderschap, alles in samenspraak met de project- en stuurgroep. Diepgaande dialoog legde zo de basis voor de visie op leiderschap. “Niet alle externen kunnen of willen co-makerschap aan” aldus de opdrachtgever, “maar jij kunt dat heel goed”. Met de bijdrage van Factor Vijf werd het proces van samen komen tot een gedragen visie ook een doorleefd voorbeeld van die samenwerking.

Lees verder

Hoe creëer je werk van betekenis?

Opdrachtgever: Signify (voorheen Philips Lighting)

Wanneer Cristel van de Ven een lezing geeft voor het HR-team van Signify over Werk van Betekenis, ziet één HR adviseurs direct aanknopingspunten met hun health & wellbeing programma. Hij vraagt Cristel om de lezing om te werken naar een workshop voor fabrieks- en magazijnpersoneel van Signify en hun leidinggevenden.
Cristel geeft workshops bij Signify in Winterswijk en Maarheeze (fabrieksomgevingen) en op Flight Forum (magazijn), waar deelnemers reflecteren op wat zij zelf willen en kunnen doen om meer welbevinden te ervaren. Goede voornemens worden concrete als-dan plannen, met behulp van het instrument ‘WOOP jezelf naar werkgeluk’. Het hoofdkantoor van Signify hoort enthousiaste geluiden. Niet veel later geeft Cristel de workshop in Amsterdam, in het Engels, voor de internationale staff van Signify.
Mensen ontdekken welke doelen zij (onbewust) nastreven in hun werk en leven en gaan na of deze wel zo nastrevenswaardig zijn. Vervolgens bedenken ze welke gewoonte(n) zij willen ontwikkelen om hun welbevinden te verbeteren. De WOOP-tool helpt mensen om voornemens te realiseren. Van dromen via denken, durven en doen naar doorzetten. De bewustwording hierover werkt als buffer tegen werkstress en als bron van werkplezier. Goed voor mens én organisatie.

Lees verder

Hoe bouw je een team?

Opdrachtgever: Bouwbedrijf

Bij een bouwonderneming trad een nieuwe directie aan, na het vertrek van de oud-directeur. Deze directie wilde vanaf de start goed met elkaar samenwerken om elkaars kennis, talenten en ervaringen optimaal te benutten. Het bouwbedrijf vroeg Factor Vijf en netwerkpartner Hanneke Grutterink om hen hierbij te begeleiden.
We voeren startgesprekken met de afzonderlijke teamleden over ieders verwachtingen. Daarna volgt een kick-off bijeenkomst waarin we bewezen werkende ingrediënten van succesvol samenwerken presenteren. Dan volgen drie tweedaagse teambuildingssessies ‘op de hei’. Effectief leren communiceren vormt de hoofdmoot. De teambijeenkomsten wisselen we af met drie tussentijdse coachgesprekken per directielid. Een evaluatie sluit het traject af.
Dankzij de opbouw van het traject en onze interventies groeit het onderlinge vertrouwen en wederzijds begrip. De directieleden ontdekken ieders kracht. Ze oefenen met feedback geven en ontvangen. Ze maken afspraken over rapportage- en communicatielijnen en bepalen ieders taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ondertussen hebben ze veel lol met elkaar. Na het traject staat er een nog krachtiger managementteam dan voorheen.

Lees verder

Hoe bezorg je congresdeelnemers een dag van blijvende betekenis?

Opdrachtgever: AOG School of Management

Elke jaar organiseert AOG School of Management een bijeenkomst over leiderschap. Factor Vijf verzorgt regelmatig het dagvoorzitterschap van dit congres.
De AOG-congressen voorzien in een sterke behoefte van managers en (HR-)professionals om bij te blijven in alle ontwikkelingen rondom leiderschap. We denken als dagvoorzitter met AOG mee over opzet en sprekers. Tijdens het congres zelf zorgen we voor een prettige, actieve en open sfeer. We vatten inzichten samen en bewaken ‘en passant’ ook de tijd. Deze rol wordt steevast goed geëvalueerd.
We leveren ook regelmatig en in verschillende rollen een bijdrage aan bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid, o.a. dagvoorzitterschap en workshop, of key note en werksessie. Met onze inbreng bieden we deelnemers kennis en toepassingsmogelijkheden van duurzame inzetbaarheid en betekenisvol werken, vrij van schaamte. De gemiddelde deelnemersevaluatie is een 8.

Lees verder

Hoe stimuleer je dialoog in de organisatie?

Opdrachtgever: Betonhuis

Liefst is gezond en veilig werken zoiets als tanden poetsen: iets dat je dagelijks vanzelfsprekend doet. Echter, in de betonindustrie was dat nog niet zover. Het was vooral niet gebruikelijk elkaar (prettig) aan te spreken op onveilig gedrag. Daarom startte het Betonhuis in 2019 een project Vanzelfsprekend gezond en veilig werken in het kader van een SZW-programma, en in samenwerking met Factor Vijf.
Twaalf aangesloten bedrijven deden mee aan masterclasses, werkplaatsen en intervisiesessies over dialoog. De deelnemers probeerden tussendoor het geleerde uit in hun bedrijven. Doel was dat de bedrijven, door expliciet aandacht te schenken aan dialoog en de benodigde vaardigheden daarvoor, het onderwerp ‘gezond en veilig werken’ constructief en structureel aandacht zouden gaan geven. En niet pas op het moment dat het (bijna) te laat was.
Het resultaat is dat gezond en veilig werken na afloop van het project in het merendeel van de deelnemende bedrijven veel vaker positieve aandacht krijgt. En dat op een manier die passend is bij de sector en de betreffende bedrijven en hun mensen. De werkplaatsen zijn daarnaast gebruikt om verschillende dialooginstrumenten te ontwikkelen en te testen. Met name de ‘kletspot’ is een prima conversation starter gebleken.

Lees verder

Hoe zit het met duurzame inzetbaarheid in uw organisatie?

Met deze test weet u binnen enkele minuten hoe het zit met de duurzame inzetbaarheid van de mensen aan wie u leiding geeft: werken ze productief, ontwikkelen ze zichzelf in hun loopbaan, zijn ze vitaal? Ook weet u welke stappen u kunt zetten op weg naar duurzaam inzetbare medewerkers.

Naar de scan

Bestel het boek van Cristel van de Ven

‘Feiten en Fabels over Werkgeluk’

Welke doelen maken ons (on)gelukkig en waarom? Waarom houdt ons brein ons continu voor de gek? En wat kunnen we doen om wél gelukkiger te werken en te leven? Daarover gaat dit boek.

Bestel hier!

Ondernemerscollege Cristel van de Ven voor Baker Tilly Berk

Boekpresentatie Anders Werken: Cristel van de Ven & Aukje Nauta

HR-festival #Toekomst: Cristel van de Ven & Aukje Nauta

Aukje Nauta over de toekomst van werk

Interview Aukje Nauta | Ondernemerszaken RTLZ

Column Aukje Nauta

Duurzame inzetbaarheid - Verder kijken dan je volgende baan

Webinar PW. Marco Hendrikse interviewt Jeroen Kluytmans (DSM) en Cristel van de Ven

Webinar DI van PW De Gids, door Cristel van de Ven

Ga naar de bovenkant