Publicaties

Meer verbinding, minder werkdruk. Aukjes Aanrader op PeoplePowerFM. - Waar mensen minder verbinding ervaren in het werk, stijgt de mate waarin zij werkdruk ervaren. Wat kun je doen om binnen een organisatie hechtere banden… Lees verder
Naar een grounded theory over vitaliteit. Aukje Nauta met Jitske Both en Gerard Boekestein in HMR - Wat kan jouw organisatie leren van de verzuim-uitdaging die Rijkswaterstaat ervoer na een reorganisatie? In het artikel ‘Vijf jaar vitaliteit versterken bij Rijkswaterstaat’ delen Rijkswaterstaters… Lees verder

In de media

Hebben we het wel over waar het over moet gaan? Aukje Nauta en Cristel van de Ven bij PeoplePowerFM - Glenn van der Burg van PeoplePower had vernomen dat Aukje Nauta en Cristel van de Ven met  onderzoeks- en ontwikkelsabbatical waren. Nu ze terug zijn,… Lees verder
Waar zit jouw verlangen? Aukje Nauta bij Kim Spinder - Wees nieuwsgierig naar wat jou drijft, zelfs als je dit tot nu toe aan jezelf nog niet hebt durven toegeven. En wees nieuwsgierig naar de… Lees verder

Wie is Factor Vijf

Factor Vijf Organisatieontwikkeling bestaat sinds 2010, destijds opgericht omdat we werkrelaties wilden helpen vernieuwen. Zodat mensen lekker kunnen werken, nu en straks, en organisaties floreren. Onze ambitie om de wereld van werk te vernieuwen, is onveranderd hoog. Omdat werken, leren en organiseren continu anders, beter kan.

Lees meer over F5

Blog

Chef Troostzaken. Blog van Cristel van de Ven

Op de radio hoorde ik over Frans de Waals nieuwste theorie. Frans, ’s lands kenner van apengedrag, heeft iets nieuws ontdekt. Namelijk dat het alfamannetje in een groep chimpansees vaak [...]

Meer blogs

Voorbeelden van werk

Hoe is het gesteld met duurzame inzetbaarheid in de zeescheepvaart?

Opdrachtgever: Sociale partners in de zeescheepvaart

Hoe staat het met de duurzame inzetbaarheid van zeevarenden? Welke factoren dragen hieraan bij? Wat doen werkgevers een zeevarenden al om duurzame inzetbaarheid te realiseren? En, wat kan beter? Deze vragen stelde het bestuur van Stichting Opleidings- en Ontwikkelfonds Zeescheepvaart en Stichting Zee-Risico 1996, aan Factor Vijf.
Factor Vijf deed literatuuronderzoek, hield groepsinterviews met zeevarenden, rederijen en uitzendbureaus, en voer mee op een schip voor het doen van observatieonderzoek. Daarna ontwikkelde Factor Vijf twee vragenlijsten: één voor werkgevers in de zeescheepvaart en één voor zeevarenden. Uiteindelijk vulden 28 werkgevers en 506 zeevarenden de vragenlijst in. De resultaten bundelde Factor Vijf in een korte en bondige eindrapportage, getiteld “Zeewater door de aderen: resultaten sectoronderzoek duurzame inzetbaarheid in de zeescheepvaart 2017-2018

Het onderzoek helpt de sociale partners in de sector, en werkgevers en individuele zeevarenden om de vitaliteit, het vakmanschap en verandervermogen van zeevarenden te verbeteren, op kosteneffectieve wijze. Zodat zeevarenden goed en gezond kunnen (blijven) werken, en werkgevers kunnen (blijven) beschikken over gekwalificeerd, gemotiveerd en productief personeel. Ook in economisch minder gunstige tijden.

Lees verder

Hoe ontwikkel je leiderschap?

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht

Stel, je bent steengoed in je werk, en op een dag word je leidinggevende. Die rol vraagt wat nieuws van je. Het overkomt velen, waaronder hoogleraren. Inhoudsgedreven wetenschappers die ineens groepen medewerkers gaan aansturen. Hoe kunnen zij zich die leiderschapsrol soepel eigen maken? De Universiteit Utrecht vroeg Factor Vijf een leiderschapstraject voor hoogleraren vorm te geven.
Drie pijlers vormen de basis van de leergang Academisch Leiderschap: strategievorming, operationele daadkracht en gesprekken voeren. Elke deelnemer wordt individueel door ons gecoacht. Het groepsdeel van de leergang bestaat uit een aantal aaneengesloten cursusdagen en enkele intervisiebijeenkomsten. Tijdens de leergang behandelen we diverse leiderschapstheorieën. Dankzij oefeningen en gesprekken met aansprekende dinergasten, elkaar en trainingsacteurs vergroten deelnemers hun leiderschapskwaliteiten.
Deelnemers leren hun eigen strategische koers te ontwikkelen en uit te dragen. Zeverbeteren hun gespreksvaardigheden, waardoor ze beter kunnen onderhandelen, conflicten hanteren en mensen motiveren. Ze leren delegeren en zaken slim voor elkaar te krijgen. Dat helpt hen balanceren tussen vakinhoud en bestuurlijke taken. De leergang wordt beoordeeld met minimaal een 8. Iedereen beveelt deze leergang aan collega’s aan.

Lees verder

Hoe innoveer je praktijken voor duurzame inzetbaarheid?

Opdrachtgever: Philips

Duurzame inzetbaarheid houdt Philips en de vakbonden flink bezig. Want de baan voor het leven bestaat niet meer. Ook niet bij Philips. Philips en de vakbonden stimuleren medewerkers daarom hun hele leven te leren. Daartoe richtten zij een fonds op – Veerkracht@Werk – dat initiatieven voor ontwikkeling van mensen stimuleert. Aan Factor Vijf vroeg men hoe je zo’n fonds optimaal kunt benutten.
Factor Vijf zit de stuurgroep Veerkracht@Werk voor en zorgt dat men wijze besluiten neemt over hoe je medewerkers kunt versterken in hun werk. Zoals het besluit om leerambassadeurs op te leiden: ‘gewone’ medewerkers die hun collega’s bij de koffieautomaat adviseren hoe ze kunnen blijven leren. Ook geeft Factor Vijf advies over fondsactiviteiten, zoals hoe je werkstress vermindert.
Dankzij onze procesbegeleiding kunnen Philips en de vakbonden zich richten op de inhoud. Wij bewaken voortgang en tijd, zorgen voor een goed gespreksklimaat en heldere verslaglegging. Samen met de programmamanagers van Veerkracht@Werk bedenken we creatieve werkvormen. Hierdoor maken vele medewerkers kennis met het fonds, zodat ze hun eigen veerkracht kunnen versterken en er een ontwikkelklimaat bij Philips ontstaat.

Lees verder

Hoe vernieuw je medezeggenschap?

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vier ondernemingsraden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wilden samen één moderne OR vormen en vroegen Factor Vijf om dit vernieuwingsproces te begeleiden. Met als doel: medezeggenschap die bijdraagt aan werkplezier en motivatie, talenten en innovatieve ideeën van medewerkers optimaal benut, medewerkers invloed geeft en bijdraagt aan gelijkwaardige arbeidsrelaties.
Factor Vijf schreef een visie op moderne medezeggenschap en organiseerde een inspiratiesessie, om te leren hoe andere organisaties hun medezeggenschap vernieuwen. We hielpen een nieuwe structuur en een nieuw reglement voor medezeggenschap op te zetten, evenals een aansprekende verkiezingscampagne. De nieuw verkozen OR Kern is divers en werkt met participantenraden, zodat meer medewerkers deelnemen aan medezeggenschap.
Onder onze begeleiding lukte het om een innovatieve medezeggenschapstructuur te ontwikkelen. En dat onder grote tijdsdruk. Achttien SZW-medewerkers stelden zich kandidaat voor de nieuwe OR Kern, die uiteindelijk elf leden telt. De nieuwe structuur biedt ruimte voor deeltijdparticipatie, waardoor meer medewerkers toegang hebben tot medezeggenschap.

Lees verder

Hoe breng je mensen kennis bij over mens- en organisatieontwikkeling?

Opdrachtgever: AOG School of Management

Hoe verandert de wereld van werk? Welk perspectief hebben werkgevers en werknemers op arbeidsrelaties? Hoe kunnen mensen van diverse pluimage goed samenwerken? Welke factoren bepalen duurzame inzetbaarheid? Wat zijn nieuwe vormen van leren? En wat is sociale innovatie eigenlijk? Kunnen jullie colleges verzorgen over vraagstukken als hierboven? Dit vroeg AOG School of Management aan Factor Vijf.
Aukje Nauta en Cristel van de Ven verzorgen al ruim tien jaar colleges bij de postacademische leergang Talent en Organisatieontwikkeling. Aukjes college gaat over dialoog, i-deals en inzetbaarheid. Cristels college gaat over samenwerking in divers samengestelde teams. We reiken deelnemers inzichten aan vanuit wetenschap en praktijk. In interactieve werkvormen gaan deelnemers direct met de stof aan de slag.
De colleges van Factor Vijf worden steevast goed geëvalueerd. Factor Vijf neemt regelmatig zitting in de examencommissie van de leergang. Dan praten we met deelnemers over wat ze geleerd hebben en hoe ze dat toepassen in hun dagelijkse werk. Zo beoordelen we of deelnemers voldoende kennis en inzichten hebben opgedaan en deze kunnen toepassen in de praktijk.

Lees verder

Hoe krijg je mensen in beweging?

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Duurzame inzetbaarheid is een heikel thema in deze tijd van snelle technologische ontwikkelingen, stijgende pensioenleeftijd en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Hoe zorgt Rijkswaterstaat dat alle medewerkers, jong en oud, laag- en hoogopgeleid, vitaal blijven, continu leren en zich ontwikkelen, en op z’n tijd een loopbaanstap zetten? Rijkswaterstaat vroeg Factor Vijf om ondersteuning bij deze vragen.
We interviewden 15 Rijkswaterstaters over hun loopbaan. Hun verhalen illustreren dat iedere loopbaan uniek is en zowel succesals tegenslag kent. Rijkswaterstaters kunnen de loopbaanverhalen op intranet lezen. Elk verhaal wijst hen op loopbaaninstrumenten die hen kunnen helpen. Ook begeleidt Factor Vijf een groep inzetbaarheidsadviseurs die alle medewerkers van Rijkswaterstaat ondersteunen bij hun duurzame inzetbaarheid
Rijkswaterstaat weet dankzij onze begeleiding welke interventies zorgen dat medewerkers hun duurzame inzetbaarheid versterken. De loopbaanverhalen hebben een voorbeeldwerking. De inzetbaarheidsadviseurs weten dankzij onze steun hoe ze managers en medewerkers kunnen bereiken, en hoe ze zorgen dat mensen zich bewust worden van het belang om vitaal te blijven, te leren en hun loopbaan te ontwikkelen.

Lees verder

Hoe krijg je, als ondernemer, ondernemende mensen?

Opdrachtgever: Synpact ondernemers

Het antwoord op de vraag hierboven wilde Synpact ondernemers graag geven, op de Week van de Ondernemer 2016. Aan Factor Vijf de opdracht om tijdens de Week van de Ondernemer 2016, in nauwe afstemming met het Ministerie van SZW en MKB Nederland, vorm en inhoud te geven aan een theatersessie en content area, getiteld ‘In 5 stappen naar ondernemende mensen’.
Tijdens een theatersessie onthult Aukje Nauta in 20 minuten het geheim van de vijftrapsraket naar ondernemende mensen. Op onze content area vullen ondernemers de Quickscan Ondernemende Mensen in, krijgen ze speedcoaching,en spelen ze in kleine groepen een Koerskaart: aan de hand van een placemat met slimme vragen bedenken ondernemers acties voor duurzame inzetbaarheid van hun mensen.
De theatersessie van Aukje Nauta trekt volle zalen; ondernemers vinden haar lezing zeer inspirerend. Honderden ondernemers vulden de Quickscan in en kregen waardevolle speedcoaching. De Koerskaarten zijn door ruim honderd ondernemers met enthousiasme gespeeld. Zo helpen we duurzame inzetbaarheid op de agenda van bedrijven te krijgen.

Lees verder

Hoe bezorg je congresdeelnemers een dag van blijvende betekenis?

Opdrachtgever: Vakmedianet

Vakmedianet vraagt regelmatig aan Factor Vijf om congressen voor te zitten en keynote-lezingen te verzorgen. Zoals het Congres over Duurzame Inzetbaarheid, de Inspiratiedag over Duurzame Inzetbaarheid en het Congres Flexibilisering. Vakmedianet wil met deze congressen veel deelnemers trekken, die zoveel kennis en inspiratie opdoen, dat de dag van blijvende betekenis is voor hun werk.
In overleg met Vakmedianet bedenken we de opzet van het congres. Ook geven we suggesties voor inspirerende sprekers. Met hen nemen we tevoren hun verhaal door. Tijdens het congres zorgen we voor een prettige, open sfeer, waarin deelnemers actief bijdragen. Met onze keynote-lezingen brengen we deelnemers actuele kennis bij over duurzame inzetbaarheid en flexibele arbeid.
De congressen voorzien in een sterke behoefte van HR, OR en Arboprofessionals om bij te blijven in hun vak. Bovendien lukt het ons om goede sprekers en volle zalen te trekken. De keynote-lezingen en dagvoorzitterschappen van Aukje Nauta en Cristel van de Ven worden steevast goed geëvalueerd.

Lees verder

Hoe zit het met betekenisvol werk in uw organisatie?

Met deze test weet u binnen enkele minuten hoe het zit met de mensen aan wie u leiding geeft: werken ze productief, ontwikkelen ze zichzelf in hun loopbaan, zijn ze vitaal? Ook weet u welke stappen u kunt zetten op weg naar betekenisvol werk en duurzaam inzetbare medewerkers.

Naar de scan

quickscan-v2

book

Gratis download van het boek

‘Tango op de werkvloer’

Tango op de werkvloer gaat over hoe je vastgelopen cao-onderhandelingen vlottrekt, ruzies op de werkvloer oplost, en omgaat met almaar flexibeler arbeidsrelaties. Het boek laat zien dat rondom inzetbaarheid van werknemers doorbraken nodig zijn.

Download nu GRATIS!

Boekpresentatie Anders Werken: Cristel van de Ven & Aukje Nauta

HR-festival #Toekomst: Cristel van de Ven & Aukje Nauta

Aukje Nauta over de toekomst van werk

Aukje Nauta over werken in de 21e eeuw

Interview Aukje Nauta | Ondernemerszaken RTLZ

Aukje Nauta

Duurzame Inzetbaarheidstips van Aukje Nauta en Sander van der Meer People Power 13 4 2015

Column Aukje Nauta

Een nieuwe kijk op arbeidsrelaties - Aukje Nauta

Permanent Beta - Aukje Nauta

Duurzame inzetbaarheid - Verder kijken dan je volgende baan

Permanent Beta: Aukje Nauta - Onbegrensd Gul

Congres Vitaal Vakmanschap, TNO met Carante Groep op 11 april 2017

Factor Vijf op de Week van de Ondernemer 2016

Schrijfweekend: team topcoaches voor jouw (management) boek

Webinar PW. Marco Hendrikse interviewt Jeroen Kluytmans (DSM) en Cristel van de Ven

Ondernemerscollege Cristel van de Ven voor Baker Tilly Berk

Aukje Nauta op de Dag van Kunst & Cultuur

Cristel van de Ven op symposium SamenDOEN

Webinar DI van PW De Gids, door Cristel van de Ven

Café Weltschmerz met Harry Starren en Aukje Nauta

Oratie Aukje Nauta 2018

Oratie Aukje Nauta 2018

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.
Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.