Voor de vernieuwde uitgave van het Handboek Duurzame inzetbaarheid, Een leven lang inzetbaar? van Annet de Lange en Beate van der Heijden schreven Cristel van de Ven en Aukje Nauta een hoofdstuk voor leidinggevenden: Duurzame inzetbaarheid en leiderschap, de kunst van de dialoog.

In hun hoofdstuk gaan zij in op de rol die leidinggevenden kunnen spelen bij het stimuleren van de duurzame inzet van medewerkers. Dat doen ze aan de hand van de vijf organisatiefactoren die blijkens het Nationaal Onderzoek Duurzaam Inzetbaarheid positief samenhangen met het aandeel duurzaam inzetbare medewerkers in een organisatie:

1. leerruimte
2. autonomie
3. mensen betrekken
4. i-deals over ontwikkeling
5. dialoog

Lees het hoofdstuk hier.