Het Nederlands Instituut van Psychologen stelt in haar strategisch stuk van begin 2017 dat het voor het welzijn en functioneren van mensen in organisaties goed zou zijn als er niet alleen adviserende input was van economen en juristen. De tak A&O-psychologie, met een enorme rijkdom aan kennis over wat mensen beweegt, heeft op dit gebied zeer veel te bieden aan de werkpraktijk – en andersom.

Aukje Nauta heeft deze strategische visie op verzoek van het NIP neergezet voor sector A&O-psychologie. Jeroen van Goor interviewde Aukje voor De Psycholoog van mei 2017 en vroeg om toelichting.

Aukje pleit voor een sterke aansluiting op belangrijke maatschappelijke thema’s van het NIP als geheel, en de A&O-psychologen in het bijzonder. Alleen al omdat de redenen waarom mensen naar een klinisch psycholoog gaan voor ondersteuning, vaak ook gelegen zijn in vraagstukken rond maatschappij en arbeid.

Het interview vind je hier.

Het strategische stuk vind je hier.