In het voorjaar van 2018 maakte Aukje Nauta deel uit van één van de commissies rond mogelijke beïnvloeding van WODC-onderzoek door belanghebbenden. Op 19 juni 2018 bracht deze commissie (WODC III) haar rapport uit, betreffende de manier waarop is omgegaan met de melding van een medewerkster.
Het rapport van deze commissie en de begeleidende brief aan de Tweede Kamer vind je hier.

In januari verscheen ook het rapport van WODC-commissie II. Daarin is de conclusie te lezen dat WODC duidelijk nadere waarborgen nodig heeft om zijn belangrijke taak te kunnen blijven vervullen. Want de conclusie moet toch zijn dat “deze ‘incidenten’ bij elkaar opgeteld een aantal belangrijke structurele tekortkomingen blootleggen in de relatie tussen het wodc en de beleidsafdelingen van het ministerie van JenV.” (p. 153).

De Tweede Kamer bespreekt alle WODC-rapporten en de beleidsreacties van de Minister op 6 maart 2019 van 14.00-17.00 uur. Alle stukken vind je hier. Je kunt live meekijken of meeluisteren.
Of kijk via de handige app en website Debat Direct.