Steeds meer wordt duidelijk dat we het informele onderlinge contact missen bij werken op afstand. En dat is niet het enige: mensen zijn nu alleen nog maar bezig met werk en, voor zover aanwezig, gezin.

Geen wonder dat bedrijven op zoek gaan naar allerlei manieren om warm informeel contact ook online tot stand te brengen. Het Financieele Dagblad maakte op 13 maart een rondgang en hoorde onder meer van Aukje Nauta hoe belangrijk dit informele contact is.

Lees het artikel, met veel tips, hier.