Ga het gesprek aan! Cristel van de Ven en Aukje Nauta in PW De Gids

Net als in 2016 deed Factor Vijf begin dit jaar in samenwerking met Vakmedianet onderzoek naar de stand van zaken rond Duurzame Inzetbaarheid. Wat blijkt: nog steeds vindt meer dan de helft van de ondervraagden hun medewerkers niet voldoende duurzaam inzetbaar. Als we kijken naar welke factoren daarbij van belang zijn, zien we dat een [...]

Door |2021-12-22T08:02:41+00:0010 april 2017|Media, Onderzoek, Publicaties|

‘Mens, organisatie en samenleving verdienen beter.’ Aukje Nauta voor het NIP

De A&O-psychologie heeft veel wetenschappelijk aangetoonde kennis in huis over wat werkende mensen motiveert,  gestrest maakt, doet verzuimen van werk of juist gezond doet werken, waarom mensen conflicten hebben of juist samenwerken, wat hen geschikt maakt voor bepaalde functies, en wat van dit alles de gevolgen zijn voor prestaties van organisaties. A&O-psychologen kunnen betrouwbare en [...]

Door |2021-12-22T08:02:42+00:003 februari 2017|Media, Onderzoek, Publicaties|

Draagt topmanagement het belang van duurzame inzetbaarheid uit?

Voor Vakmedianet deed Factor Vijf onderzoek naar de stand van zaken rond duurzame inzetbaarheid. Het thema bleek stevig op de agenda te staan bij de helft van de organisaties. Tegelijk is er ruimte voor verbetering. Het zou bijvoorbeeld goed zijn als het topmanagement duidelijk maakt dat het ernst is met de wens om medewerkers duurzaam [...]

Door |2017-07-28T11:02:50+00:0026 september 2016|Onderzoek|

Leeftijdsdiscriminatie?

Aukje Nauta (vanuit UvA en Factor Vijf) en Arjan Heyma (vanuit SEO) deden met subsidie van Instituut Gak onderzoek naar de manier waarop vacaturehouders keken naar en oordeelden over de leeftijd van kandidaten. Was er sprake van leeftijdsdiscriminatie? Zeker ook, al speelde leeftijd niet de grootste rol bij de beslissing. Wil je weten of jij [...]

Door |2021-12-22T08:02:44+00:0018 mei 2016|Media, Onderzoek, Publicaties|

22 april: Symposium ‘Werkende perspectieven voor oudere werknemers’ van SEO

SEO Economisch Onderzoek nodigt u van harte uit voor de presentatie van het onderzoek ‘De aantrekkelijkheid van oudere werknemers volgens werkgevers; een economische en arbeidspsychologische benadering’ met een reactie van vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Deelnemers aan het symposium ontvangen na afloop een exemplaar van het eindrapport. Aanmelden uiterlijk 15 april via secretariaat@seo.nl Waarom komen [...]

Door |2021-12-22T08:33:09+00:008 april 2016|Evenementen, Nieuws, Onderzoek|

Aukje Nauta in FD: twee tips voor DI

Uit een onderzoek dat Factor Vijf heeft uitgevoerd onder ruim 4000 meest HR-managers blijkt dat slechts 44% vindt dat de meerderheid van hun personeel duurzaam inzetbaar is. In dit interview, verschenen in het FD, licht Aukje Nauta toe welke twee factoren het verduurzamen van de inzetbaarheid van medewerkers bemoeilijken. Deze twee factoren wegnemen en je [...]

Door |2022-09-20T09:30:39+00:0017 maart 2016|Media, Onderzoek, Publicaties|

Binnenkort te verschijnen: boek over i-deals door Matthijs Bal en Denise Rousseau (Red.)

Matthijs Bal en Denise Rousseau zijn redacteuren van een nieuw Engelstalig boek over i-deals, getiteld "Idiosyncratic Deals between Employees and Organizations. Conceptual issues, applications, and the role of coworkers". In dit boek hoofdstukken van o.a. Neil Conway & Jacqueline Coyle-Shapiro; Brigitte Kroon, Charissa Freese & René Schalk; en Aukje Nauta & Cristel van de Ven. De laatsten schreven een [...]

Door |2021-12-22T08:02:46+00:007 juli 2015|Media, Onderzoek, Publicaties|

Whitepaper: I-deals in Nederland

Factor Vijf doet onderzoek naar i-deals. I-deals zijn maatwerkafspraken die medewerkers met hun leidinggevenden uitonderhandelen over werk, ontwikkeling en arbeidsvoorwaarden. In onze onderzoeks- en adviespraktijk komen we regelmatig praktijkvoorbeelden van i-deals tegen. In dit whitepaper i-deals bundelen we deze praktijkvoorbeelden, met als doel: inspiratie bieden voor medewerkers en leidinggevenden om – desgewenst – ook i-deals [...]

Door |2021-12-22T08:02:47+00:0014 april 2015|Media, Onderzoek, Publicaties|

‘Doe elk jaar iets spannends!’ Cristel van de Ven in Inspiratiemagazine UMC’s over DI en dialoog

Zeven jaar geleden hadden werkgevers- en werknemersorganisaties het gevoel dat er iets moest veranderen in de werkrelatie tussen werkgevers en werknemers van Universitaire Medische Centra (UMC's). Zij brainstormden over hoe ze UMC's als werkgevers aantrekkelijker konden maken, om goede zorg te blijven bieden, om personeelstekorten te voorkomen en om langer doorwerken te ondersteunen. Sociale partners [...]

Door |2021-12-22T08:02:48+00:0019 augustus 2014|Media, Onderzoek, Publicaties|

Boek ‘Een leven lang inzetbaar?’ valt in de prijzen

Het boek 'Een leven lang inzetbaar?' van Beatrice van der Heijden en Annet de Lange heeft de BA&O-publicatieprijs 2014 gewonnen. Dit is  bekendgemaakt tijdens een congres op 16 mei 2014 van de beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) in Rotterdam. Aukje Nauta schreef samen met Beatrice van der Heijden en Gerard Scheenstra een hoofdstuk in [...]

Door |2021-12-22T08:48:45+00:0021 mei 2014|Nieuws, Onderzoek, Publicaties|
Ga naar de bovenkant