Onderzoek

Home/Onderzoek

Hoe UMC’s volwaardige arbeidsrelaties stimuleren. Cristel van de Ven in Kwaliteit in Zorg

Breed inzetbaar personeel is belangrijk om kwaliteit van de zorg, nu en in de toekomst, te garanderen. Daarbij kunnen zogenoemde i-deals een goed instrument zijn: afspraken op maat over het werk. Medewerkers van UMC’s blijken uit het onderzoek van Cristel van de Ven  door hun werkprestaties een goede onderhandelingspositie te hebben en van nature kansen [...]

Door |2020-09-16T11:34:23+00:0020 december 2012|Onderzoek, Publicaties|

‘Trek de arbeidsmarkt vlot: iedereen deels flexibel.’ Aukje Nauta op socialevraagstukken.nl

Het onderscheid tussen losse en vaste banen moet verdwijnen. Maak werk voor iedereen gedeeltelijk flexibel in arbeidstijd of -inhoud. Daardoor gaan mensen meer bewegen en wordt de arbeidsmarkt vlot getrokken. Daar zitten zeker haken en ogen aan, en het vereist durf van iedereen. Maar uiteindelijk vindt Aukje Nauta een manier van ondernemen waarbij gezocht wordt naar [...]

Door |2017-07-25T09:21:16+00:0013 oktober 2012|Onderzoek, Publicaties|

Valorisatie van A&O-psychologische kennis: een ideaal om na te streven? Nauta en De Dreu in Gedrag en Organisatie

In Gedrag en Organisatie 3, 2012 schreven Aukje Nauta en UvA-collega Carsten de Dreu een pleidooi voor het benutten (valoriseren) van kennis uit Arbeids- en Organisatiepsychologisch onderzoek. Immers, doorgaans is de A&O-psycholoog mede gedreven door een wens om iets voor de maatschappij te betekenen. Maar de manier waarop diezelfde maatschappij nu omgaat met onderzoek en [...]

Door |2017-07-25T09:19:13+00:0019 september 2012|Onderzoek, Publicaties|

Werknemersvertegenwoordiger? Lees hier de do’s en dont’s rond tien belangrijke thema’s en versterk je rol

Nieuwe arbeidsverhoudingen, daar koersen we op af in Europa. Flexibel, rechtvaardig en innovatief - als het even meezit. Onderzoekers uit 8 Europese landen wilden weten: hoe kunnen werknemersvertegenwoordigers bijdragen aan de totstandkoming daarvan? De onderzoekers, verenigd in het netwerk Nieuwe Europese Arbeidsverhoudingen (NEIRE, New European Industrial Relations) hielden interviews en organiseerden focusgoepen  rond tien kernvragen. Ze spraken [...]

Door |2017-07-25T09:12:01+00:0020 augustus 2012|Onderzoek, Publicaties|

Welk type i-deal bevordert inzetbaarheid? Aukje Nauta op de AOM2012 (Boston)

Op een internationale wetenschappelijke conferentie in Boston, de Academy of Management 2012 Annual Meeting, gaf Aukje Nauta samen met wetenschapscollega's een presentatie over de relatie tussen i-deals en inzetbaarheid. Wat blijkt? Niet alle typen i-deals bevorderen de inzetbaarheid. Tijdens deze conferentie presenteerde zij ook de eerste resultaten van Cristel van de Ven's promotieonderzoek naar i-deals. Uit die resultaten blijkt onder [...]

Door |2017-07-25T09:10:08+00:009 augustus 2012|Evenementen, Onderzoek|

(Hoe) leren OR-leden? Onderzoek Aukje Nauta & Marit Janson

Welke factoren bepalen of or-leden ‘lerend’ zijn? Hoe leren zij, formeel of informeel? En zijn lerende or-leden breder inzetbaar? Deze vragen stonden centraal in een digitaal vragenlijstonderzoek waaraan 203 ondernemingsraadsleden in de loop van 2011 hebben meegedaan. Een relevant onderzoek, want de dynamische arbeidsverhoudingen van vandaag maken dat er veel op de or afkomt. Wat zijn de resultaten? Aukje Nauta [...]

Door |2017-07-25T09:05:59+00:0011 juli 2012|Onderzoek, Publicaties|

Investeer in de vaardigheden voor creatieve dialoog. Cristel van de Ven ea in TvHRM

Wat zijn de aard en kwaliteit van gesprekken die medewerkers en leidinggevenden met elkaar voeren? En hoe hangt dat samen met het sluiten van een i-deal? Zijn er ook voorwaarden aan een goede i-deal? Cristel van de Ven, Aukje Nauta, Irene de Pater en Annelies van Vianen doen verslag van de eerste bevindingen van Cristel [...]

Door |2017-07-25T09:03:56+00:0010 juli 2012|Onderzoek, Publicaties|

Vernieuwing arbeidsvoorwaarden Reclassering Nederland en Leger des Heils

Reclassering Nederland, Leger des Heils en de vakbonden CNV Publieke Zaak en ABVAKABO FNV hebben de krachten gebundeld in een werkgroep Vernieuwing Arbeidsrelaties. Deze werkgroep wil in 2012 een nieuwe, moderne cao afsluiten die mogelijkheden creëert voor medewerkers om prettig te werken en zich blijvend te ontwikkelen. De input van medewerkers is belangrijk voor het [...]

Door |2017-07-25T09:01:38+00:002 januari 2012|Nieuws, Onderzoek|

Spijker je bij: laatste stand wetenschappelijk onderzoek naar i-deals en employability

In één keer "bij" zijn qua wetenschappelijk onderzoek naar i-deals en employability? Lees hier het verslag van de Small Group Meeting I-deals & Employability die prof. dr. Beate van der Heijden en prof. dr. Aukje Nauta in juli 2011 organiseerden, i.s.m. NSvP. Nationale en internationale wetenschappers, waaronder key note speakers Mel Fugate en Denise Rousseau, [...]

Door |2017-07-25T08:59:34+00:0020 oktober 2011|Evenementen, Onderzoek, Publicaties|

Door goede uitwisselingsrelatie voelt UMC-medewerker zich inzetbaar

Aukje Nauta deed samen met Wardy Doosje, Irene de Pater en Rosina van Bloois een survey onder UMC-medewerkers: wat is ervoor nodig om  mensen zichzelf inzetbaar te doen vinden? Het Tijdschrift voor HRM publiceerde het resulterende artikel in juni 2011: Volwaardige arbeidsrelaties en inzetbaarheid in de Universitair Medische Centra. Gerrit Kreffer schreef er een commentaar [...]

Door |2017-07-25T08:57:28+00:0024 juni 2011|Onderzoek, Publicaties|
Go to Top