Categorie archieven: Publicaties

We hebben andere taal nodig. Cristel van de Ven en Aukje Nauta in Tijdschrift Positieve Psychologie

Nancy Peeters van het Tijdschrift Positieve Psychologie interviewde Cristel van de Ven en Aukje Nauta over veiligheid op de werkvloer. In dit tijdsgewricht komt er steeds meer bewustzijn over hoe we met elkaar omgaan. Dat gaat dan over hoe mensen in machtsposities met collega’s omgaan, maar het kan ook gaan om onderlinge onveiligheid. Bewustwording betekent…

Thuiswerken trekt een wissel op duurzame inzetbaarheid. Factor Vijf in Whitepaper PW.

Zoals elk jaar hebben Vakmedianet en Factor Vijf in voorjaar 2021 het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid uitgevoerd. Uit het onderzoek van dit voorjaar blijkt dat met name het thuiswerken in verband met Corona flink doorwerkt in de fysieke en mentale vitaliteit van werkenden. Leren en ontwikkelen, innovatie, vakmanschap (belangrijke aspecten van Duurzame Inzetbaarheid) zijn moeilijker…

Werken en leren in tijden van Corona. Cristel van de Ven in TvOO

Wat waren tijdens de intelligente lockdown bij woningcorporaties de gevolgen van een uitzonderlijke (thuis)werksituatie voor de productiviteit, het welbevinden en de leerervaringen van medewerkers en leidinggevenden? Dat wilde Flow, het fonds voor leren en ontwikkelen bij woningcorporaties, graag onderzoeken in samenwerking met Cristel van de Ven. De belangrijkste resultaten, conclusies en aanbevelingen uit het door…

Nationaal onderzoek duurzame inzetbaarheid 2020: whitepaper

Zoals elk jaar hebben Vakmedianet en Factor Vijf dit voorjaar het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid uitgevoerd. Dit jaar zijn ook de effecten van de Corona-pandemie op werk en leven meegenomen. Belangrijke uitkomst in deze tijden is dat organisaties waar veel mensen in vitale beroepen werkzaam zijn, de duurzame inzetbaarheid van hun mensen lager inschatten dan…

Vijf tips rond duurzame gedragsverandering. Cristel van de Ven en Jeroen Schaapveld voor PW

In februari kwam PW. met een webinar over duurzame gedragsverandering. Experts waren Cristel van de Ven van Factor Vijf en Jeroen Schaapveld van Menzis. Een samenvatting in vijf bondige tips verscheen als artikel in PW. van april. Zijn deze ook relevant, nu van de maatschappij als geheel gedragsveranderingen worden gevraagd? Lees het artikel hier.

Wat nou, werkenergie? Cristel van de Ven in TvOO

Wij kunnen het idee hebben dat het allemaal nog niet zo opschiet met die autonomie op het werk, maar wat blijkt: dat wat hier wèl mogelijk is, klinkt elders als een regelrecht sprookje. Bijvoorbeeld aan de Universiteit van Mozyr (Wit-Rusland), waar Cristel van de Ven een lezing hield. Ze was er uitgenodigd omdat de Universiteit een…

Diversiteitsbeleid voer je niet om mensen te helpen. Cristel van de Ven in d&i special NBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) publiceert periodiek een speciale uitgave. In maart 2019 was het thema Diversiteit en Inclusie. De redactie spreekt duidelijk uit wat de intentie is van de NBA: accountancykantoren zouden net zo divers moeten zijn als de samenleving, en op die manier zouden zij ook aan hun klanten het goede…