Categorie archieven: Publicaties

Maatwerk in cao’s: van regels naar ruimte met behulp van i-deals

Bijten CAO’s en i-deals elkaar, of sluiten ze juist naadloos op elkaar aan? In 2012 organiseerde Factor Vijf samen met HS Arbeidsvoorwaarden twee cao-onderhandelaarsdiners over het onderwerp “cao’s en i-deals”. Wat als cao-gesprekken meer het karakter van een dialoog dan een onderhandeling zouden hebben? Geen winnaars of verliezers, maar goede afspraken voor iedereen? Wat zijn…

Herverdeling van flex biedt kans op waarlijk inclusieve arbeidsmarkt. Cristel van de Ven, Aukje Nauta et al in Gids voor Personeelsmanagement

In een poging tegen lage kosten flexibel te kunnen opereren, werken veel organisaties met flexibele schillen. Veel laagopgeleide en jongere werknemers hebben daardoor lage inkomens met weinig baanzekerheid. Logisch dat in reactie hierop sommige vakorganisaties roepen dat het maar eens afgelopen moet zijn met dat ‘onzekere werk’. De vraag is nu hoe we van het stelsel van arbeid niet alleen een puur economisch systeem maken, maar…

Diversiteit: niet óf, maar hóe. Cristel van de Ven in TvC

In toenemende mate is er van boardroom tot werkvloer sprake van diversiteit in de samenstelling van teams. Dat is soms wat tegen wil en dank, want onze neiging is om te willen samenwerken met mensen die zoveel mogelijk op ons lijken. We zijn bang dat ’te anders’ tot conflicten kan leiden. En als we niet…