Op donderdag 10 december 2015 vond op Landgoed Zonheuvel in Doorn de Inspiratiedag Duurzame Inzetbaarheid plaats, georganiseerd door Vakmedianet.

Cristel van de Ven was er dagvoorzitter en gaf de key-note lezing.

Duurzame inzetbaarheid: hoe doe je dat?
Vooruitlopend op deze dag werd Cristel geïnterviewd. Eerst over de drie belangrijkste zaken bij Duurzame Inzetbaarheid: ‘opleiden, opleiden en opleiden’, aldus Cristel. Verder vertelt ze vooruitlopend op haar key-note alvast iets over de duurzaam inzetbare medewerker: hoe ziet die er eigenlijk uit? In het interview daarover snijdt ze bovendien een heikel onderwerp aan: demotie.

Cristel van de Ven brengt met Factor Vijf al jaren verhalen in kaart van mensen die actief bezig zijn met hun ontwikkeling, met behoud van productiviteit én werkplezier. Zij tekende fraaie praktijken op bij (onder andere) gemeenten, Rijkswaterstaat en Philips.