Factor Vijf ontwikkelt vooral workshops, leertrajecten, masterclasses en trainingen op maat. Daarnaast hebben we een aantal vaste opleidingen. Deze verzorgen we voornamelijk in-company; nu en dan hebben we ook open aanbod. We kunnen alle opleidingsactiviteiten zowel fysiek als online uitvoeren.

Masterclassreeks Waardevol Werken

Inhoud: Een driedaagse opleiding waarin je groepsgewijs het waarom, hoe en wat van waardevol werk(en) leert. Elke dag heeft een eigen thema: Werkgeluk, Werkkracht en Werkklimaat. De opleiding is een mix van theorie, praktijk en overdracht van werkvormen, zoals onze dialoogkaart, koerskaarten en de Woop-tool. Na afloop van de reeks masterclasses kunnen (hr-)professionals hun organisaties, leidinggevenden en/of medewerkers volop van dienst zijn bij onderzoek, beleidsvorming, advies en acties rondom onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, veilig werkklimaat, vitaliteit, verandervermogen, werkplezier en werkgeluk.

Niveau: HBO-niveau

Aanvangsniveau: HBO-werk- en denkniveau, affiniteit met leren en ontwikkelen

Lengte: 6 dagdelen (24 uur) opleiding. Daarnaast zijn deelnemers per masterclass ongeveer 2 uur bezig met zelfstudie.

Locatie: plenaire bijeenkomsten (fysiek), desgewenst gecombineerd met (online) coaching.

Doelstelling: kennis verdiepen en leren adviseren over waardevol werken aan directies, leidinggevenden en medewerkers.

Doelgroep: ervaren leidinggevenden, hr-, verzuim-, loopbaan- en arbo-professionals. We geven de masterclassreeks meerdere keren per jaar, voor deelnemers uit diverse organisaties. We kunnen deze opleiding ook in-company aanbieden.

Interesse? Neem contact met ons op

Theatercollege Fabels en Feiten over (werk)geluk

Inhoud: Een interactieve lezing waarin Cristel van de Ven je op humoristische en laagdrempelige manier vertelt wat wel en niet werkt in de zoektocht naar (werk)geluk. Onderwerpen zijn:
• Welke doelen stellen we onszelf in onze zoektocht naar (werk)geluk?
• Waarom maken deze doelen ons vaak niet of minder (lang) gelukkig dan we op voorhand denken?
• Welke denkfouten maakt ons brein? En hoe overwin je deze valkuilen?
• Welke doelen en gedrag maken ons wél gelukkiger in werk en leven?
• Aan de slag met de WOOP-methodiek om geluksdoelen wél te bereiken

Dit college is gebaseerd op Cristels gelijknamige boek ‘Fabels en feiten over (werk)geluk’. Dit boek kun je bij dit college maar ook los bestellen.

Niveau: basisopleiding

Aanvangsniveau: voor alle niveaus, geen specifieke vooropleiding nodig.

Lengte: 1 tot 1,5 uur (fysiek of online), geen zelfstudie nodig.

Doelstelling: begrijpen hoe je je eigen werkgeluk en welbevinden en/of dat van je medewerkers kunt vergroten

Doelgroep: medewerkers en leidinggevenden die (hun) werkgeluk een boost willen geven

Interesse? Neem contact met ons op

Ontwikkeltraject verbindend leiderschap

Inhoud: Een intensieve leergang waarin leidinggevenden zich verder bekwamen in verbindend leiderschap, ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van medewerkers en het creëren van een veilig werkklimaat. De leergang is een mix van kennisoverdracht en van leren van en met elkaar op basis van eigen casuïstiek. De leergang biedt tijd en ruimte voor reflectie op persoonlijke drijfveren en handelen. Er is een groepsgewijze en individuele intake. De leergang wordt gekenmerkt door korte blokken theorie en veel interactieve werkvormen, inclusief het oefenen van gespreksvaardigheden met acteurs. Naast de plenaire intake en tweedaagse bijeenkomsten wordt iedere deelnemer gedurende het leertraject persoonlijk gecoacht. Studiemateriaal inbegrepen. 

Niveau: HBO-niveau

Aanvangsniveau: HBO-werk- en denkniveau

Lengte: 13 dagdelen fysiek en online: een kick-off, twee blokken van twee dagen, drie tussentijdse individuele gesprekken en drie intervisiebijeenkomsten. De leergang omvat ongeveer 4 uren zelfstudie.

Doelstelling: het ontwikkelen van verbindend leiderschap via reflectie, vergroting van ieders handelingsrepertoire en versterking van gespreksvaardigheden.

Doelgroep: beginnende en meer ervaren leidinggevenden

Interesse? Neem contact met ons op

Ontwikkeltraject Intervisie

Inhoud: In een aantal bijeenkomsten leer je hoe je elkaar als groep collega’s elkaar kunt bevragen, coachen, steunen en adviseren. Naast een aantal begeleide bijeenkomsten, waarin jullie de 5 stappen intervisiemethodiek krijgen aangeleerd, houden jullie ook zelfstandig een intervisiebijeenkomst. In de volgende begeleide bijeenkomst reflecteer je met de externe procesbegeleider op het verloop daarvan. Intervisie kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan leren, reflecteren en ontwikkelen in het werk en het voeren en waarderen van open en oplossingsgerichte gesprekken – niet alleen over vakinhoud, maar vooral ook over de relationele aspecten van (samen)werken. Dit leertraject bieden we alleen in-company aan. Studiemateriaal inbegrepen. 

Niveau: MBO-niveau

Aanvangsniveau: minimaal MBO-werk- en denkniveau

Lengte: 5 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur per intervisiegroep. Geen zelfstudie nodig. 

Locatie: bij de opdrachtgever of online

Doelstelling: met collega’s / vakgenoten systematisch opdoen van nieuwe inzichten en handelingsalternatieven; bieden van steun en veiligheid, bouwen aan een groep.

Doelgroep: peer groups, dat wil zeggen: groepen mensen die in de organisatie een vergelijkbare positie en rol hebben. Groepsgrootte is minimaal 4 en maximaal 8 personen.

Interesse? Neem contact met ons op

Training dialoogvaardigheden

Inhoud: Een praktische, actiegerichte training (studiemateriaal ingebrepen) waarbij je aan de slag gaat met dialoog. Als extra optie voor het oefenen van gespreksvaardigheden kun je kiezen voor de inzet van trainingsacteurs. De volgende onderwerpen komen in deze training aan bod:
• Wat is het verschil tussen dialoog en discussie?
• Wat zijn kenmerken van een goede dialoog?
• Hoe voer je een dialoog, bijvoorbeeld over inzetbaarheid?
• Hoe kom je via dialoog tot maatwerkafspraken? 

Niveau: gevorderde opleiding

Aanvangsniveau: mensen die beschikken over basale gespreksvaardigheden. Er is geen specifieke vooropleiding nodig. 

Lengte: 6-8 uur (fysiek of online). Geen zelfstudie nodig. 

Doelstelling: betere gesprekken leren voeren over werk en ontwikkeling.

Doelgroep: leidinggevenden en/of medewerkers.

Interesse? Neem contact met ons op

Workshop duurzame inzetbaarheid

Inhoud: Je leert, in vogelvlucht, de laatste stand van kennis op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De workshop combineert theorie met praktijk. We leggen uit hoe je duurzame inzetbaarheid van medewerkers kunt vergroten, aan de hand van wetenschappelijke resultaten en goede voorbeelden. Daarna ga je concreet aan de slag. Je formuleert de grootste dooddoener voor duurzame inzetbaarheid en speelt met elkaar de dialoogkaart ‘In vijf stappen naar duurzame inzetbaarheid’. Deze workshop geeft je voldoende inzicht om nadien een plan voor de eigen organisatie te kunnen maken. Studiemateriaal is inbegrepen. 

Niveau: MBO-niveau

Aanvangsniveau: minimaal MBO-werk- en denkniveau

Lengte: 3 tot 4 uur (fysiek en/of online). Geen zelfstudie nodig. 

Doelstelling: bewustwording van de noodzaak van duurzame inzetbaarheid vergroten, inzicht geven in relevante theorieën, en de vertaalslag maken vanuit de theorie naar eigen inzetbaarheidsbeleid.

Doelgroep: leidinggevenden, HR-professionals, studenten van postacademisch onderwijs en/of ondernemingsraden.

Interesse? Neem contact met ons op

Dialoogsessies

Inhoud: Aan de hand van een Koerskaart of Dialoogkaart ga je het gesprek aan over thema’s als waardevol werken, duurzame inzetbaarheid, werkdruk of sociale veiligheid en gewenste omgangsvormen. Studiemateriaal inbegrepen. 

Niveau: basisopleiding

Aanvangsniveau: voor alle niveaus, geen specifieke vooropleiding nodig. 

Lengte: 1 à 2 uur, fysiek of online, geen zelfstudie nodig. 

Doelstelling: mensen met elkaar in gesprek brengen en tips laten uitwisselen over – voor hen – relevante onderwerpen met betrekking tot werk en ontwikkeling.

Doelgroep: er zijn verschillende dialoog- en Koerskaarten voor verschillende doelgroepen. Kijk op onze website onder Praktische Dialooginstrumenten voor meer informatie.

Interesse? Neem contact met ons op

Workshop i-deals sluiten

Inhoud: Je leert wat i-deals zijn (maatwerkafspraken over werk en ontwikkeling die medewerkers en leidinggevenden met elkaar sluiten), en hoe je zelf een i-deal kunt sluiten met je leidinggevende of je medewerker. Studiemateriaal is inbegrepen. 

Niveau: basisopleiding

Aanvangsniveau: voor alle niveaus, geen specifieke vooropleiding nodig. 

Lengte: 3 uur, fysiek of online, geen zelfstudie nodig. 

Doelstelling: maatwerkafspraken (leren) maken die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling en werkgeluk.

Doelgroep: leidinggevenden en medewerkers.

Interesse? Neem contact met ons op