In haar column van 12 februari 2019 in De Volkskrant correleert Heleen Mees de stijgende cijfers van burn-out met het toenemend aandeel deeltijdwerk. Ze zegt dat in deeltijd werken nu eenmaal de inwisselbaarheid van de personen die de baan delen, verhoogt en hun persoonlijke autonomie verlaagt. Hoe kleiner de baan, hoe strakker de protocollen. Ook de roeiers in een 8 moeten accepteren dat ze allemaal hetzelfde moeten doen. Ze kunnen hun gezamenlijke taak immers niet volbrengen als hun bladen allemaal in een andere stand staan.

Cristel van de Ven vond dit een verouderd beeld van teams die gezamenlijk een doel halen. Niet iedereen is hetzelfde, en zo dragen mensen met allerlei verschillende kwaliteiten op allerlei verschillende manieren bij aan het verwezenlijken van de bedrijfsdoelen.

Lees haar ingezonden brief van 16 februari hier.

Of bekijk die op de site van de Volkskrant.

 

Foto Spencer Watson op Unsplash