Waar kan je ons voor inzetten?

Hoe blijven mensen vitaal, vakbekwaam en veranderbereid? Wat is de kracht van maatwerkafspraken (‘i-deals’)? Hoe voer je goede gesprekken over werk en ontwikkeling? Wat zijn bouwstenen van waardevol werk en hoe organiseer je dat? Hoe creëer je een sociaal en psychologisch werkklimaat, waarin mensen zich (durven) blijven ontwikkelen? En welk type leiderschap draagt hier aan bij?

Wil je aan de slag met deze of vergelijkbare vragen? Dan kunnen wij je begeleiden. Want Factor Vijf adviseert organisaties over deze onderwerpen. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers bedenken we acties en helpen we ze uit te voeren. We ontwikkelen leertrajecten, geven workshop en ontwerpen praktische dialooginstrumenten. Of we toetsen of interventies die organisaties uitvoeren ter stimulering van bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid ook echt werken. Daarbij gebruiken we diverse onderzoekmethoden, zoals enquêtes, interviews en appreciative inquiry. Het liefst combineren we actie en onderzoek – actieonderzoek dus, want dan komen praktijk en theorie mooi samen en wordt iedereen wijzer. Met als resultaat: mensen en organisaties die zich blijven ontwikkelen.

Voorbeeldprojecten

Hieronder vind je een aantal voorbeeldprojecten, kort en bondig omschreven. Heb je een
vergelijkbare vraag? Neem dan contact met ons op.

Onderzoek, advies en procesbegeleiding
Lezingen, Masterclasses, Webinars en Gastcolleges
Strategische sessies en teambuilding
Leertrajecten, trainingen, intervisie en workshop
Praktische Instrumenten
Onderzoek, advies en procesbegeleiding
Onderzoek, advies en procesbegeleiding

Voor het A&O fonds Gemeenten onderzochten we de effecten van maatregelen en acties gericht op het versterken van duurzame inzetbaarheid, bekijk hier het onderzoeksrapport. We adviseerden de projectleider Duurzame Inzetbaarheid over het aanbod vanuit het A&O fonds aan gemeenten en gemeentelijke organisaties. Ook ontwikkelden we praktische tools voor leidinggevenden en hr adviseurs om concreet aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Voor Signify (voorheen Philips Lighting) traden we op als sparring partner voor de programmadirecteur Sociale Innovatie. Daar begeleidden we de paritaire werkgroep, bestaande uit hr, or en vakbondsbestuurders, bij het maken van keuzes om veerkracht op het werk te versterken. De Rijksuniversiteit Groningen hielpen we bij de ontwikkeling van een visie op leiderschap. En zorginstelling Ciro ondersteunden we bij het formuleren en in de praktijk brengen van hun visie op samen groeien.

“Mede dankzij de deskundige interventies als technisch voorzitter van het investeringsfonds Resilience@work heeft Cristel van de Ven ervoor gezorgd dat vakbonden en HR Signify samen consensus hebben bereikt over de invulling van het jaarprogramma, waaraan Cristel ook inhoudelijk een bijdrage heeft geleverd. Professionele vakvrouw en hele fijne sparringpartner.”

Yvonne van den Berg, Signify

“De Rijkuniversiteit Groningen vroeg Cristel van de Ven om hen te ondersteunen bij een breed gesprek over leiderschap op de universiteit. Zij hielp bij het ontwerp van dit proces, begeleidde diverse dialoogtafels en legde de basis voor een geschreven visie. “We hebben de samenwerking als prettig en authentiek ervaren; Cristel benadert iedereen met veel respect”.

Dicky Tamminga, Rijksuniversiteit Groningen

Lezingen, Masterclasses, Webinars en Gastcolleges
Lezingen, Masterclasses, Webinars en Gastcolleges

Factor Vijf geeft met grote regelmaat lezingen, webinars en gastcolleges. Voor DSM en HollandFit gaven we bijvoorbeeld webinars over werkgeluk aan medewerkers en hr professionals. Voor opleidingsinstituten AOG en Avans Plus verzorgen we jaarlijkse gastcolleges over goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. En voor Gemeente Utrecht gaven we een lezing over de rol van leiderschap bij waardevol werken aan een groep van 50 leidinggevenden van de afdeling Stadsbedrijven. Cristel van de Ven is bovendien key note spreker op menig congres, zoals de Dag van de Coach van uitgeverij Kloosterhof en het HR Kennisfestival van PW.

“Factor Vijf is toonaangevend en leidend in de wereld van de duurzaame inzetbaarheid, ze hebben frisse ideeën, uitstekende trainers en een goed netwerk. Daarnaast weten ze die kennis om te zetten in praktische en pragmatische trainingen en adviezen. Wij zijn zeer tevreden over wat Factor Vijf te bieden heeft.”

Jeroen Kluytmans, DSM

“Aukje en Cristel zijn al lange tijd docent in de leergang Mens en Organisatieontwikkeling van AOG. Zij weten kennis en actuele inzichten uit de wetenschap te vertalen naar de praktijk van deelnemers. Ze doen dit op een inspirerende en interactieve manier waarbij deelnemers als leidinggevende of professional handvatten krijgen om met duurzaamheid, inclusiviteit en nieuwe arbeidsrelaties aan de slag te gaan. Zeer gewaardeerde docenten!”

Michiel Schoemaker, AOG School of Management

“Cristel van de Ven liet [in een lezing] op een buitengewoon inspirerende wijze zien hoe organisaties in vijf stappen een goede dialoog tot stand kunnen brengen over duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen. De deelnemers hebben dit met elkaar naar hun eigen werkpraktijk vertaald.”

VOS/ABB

Strategische sessies en teambuilding
Strategische sessies en teambuilding

Voor een internationaal bouwbedrijf organiseerden we strategische sessies met de Raad van Bestuur, divisiedirecties en OR om te komen tot een gedragen beleid rondom diversiteit en inclusie, met bijbehorend plan van aanpak. En voor een grote GGZ-instelling organiseren we 2 keer per jaar een teambuildingsessie voor leidinggevenden van het 1e tot en met het 4e echelon. Deze sessies zijn bedoeld om samenwerking te stimuleren, communicatie te verbeteren en gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering van het strategische beleid.

“Factor Vijf sluit, door zeer goed te luisteren en de juiste relevante vragen te stellen, goed aan bij de vraag van de organisatie. Fijn dat jullie meerdere rollen kunnen vervullen: dagvoorzitter, adviseur, trainer/ coach en spreker. Zowel voor onze medewerkers als voor het management is Factor Vijf een fijne gesprekspartner.”

Thijs Winthagen, Gemeente ‘s-Hertogenbosch

“Wij kijken terug op een mooi traject Loopbaaninspiratie waarbij we de begeleiding, inzichten, enthousiasme en professionaliteit van Factor Vijf erg gewaardeerd hebben. Inspirerend! Dank voor de fijne samenwerking.”

Ellen Olivier, Rijkswaterstaat

Leertrajecten, trainingen, intervisie en workshop
Leertrajecten, trainingen, intervisie en workshop

Naast onze open masterclassreeks over Waardevol Werken verzorgen we regelmatig in-company leertrajecten. Voor ziekenhuis Bernhoven bijvoorbeeld. Daar ontwikkelden we, samen met betrokkenen en hr, een leiderschapstraject voor medisch leiders en teamleiders. In dit traject stonden de thema’s dialoog, samenwerking en een veilig werkklimaat centraal. Voor Sabic en de Raad voor de Rechtspraak verzorgden we een inhouse opleiding tot adviseur Duurzame Inzetbaarheid. Voor de faculteit Informatica van de UU begeleidden we intervisiebijeenkomsten voor PhD-studenten. Daarnaast geven we workshops en korte trainingen over (deelonderwerpen van) waardevol werken, zoals voor de OR van het Veteraneninstituut of voor schoolleiders van Delta Onderwijs en VOS-ABB.

“Nog vóór de coronapandemie volgde ik de opleiding tot strategisch adviseur DI bij Factor Vijf. Inmiddels is het thema nog veel relevanter. Factor Vijf ons mee in hun rijk opgebouwde kennis en ervaring: zowel hun eigen gedachtengoed als een breder actueel zicht op wetenschappelijke kennis over DI. Dit vond ik voor mij als loopbaancoach echt een verrijking en het zorgde voor een bredere kijk op mijn vakgebied. Al met echt een aanrader als je in dit boeiende thema wilt duiken en er echt werk van wilt maken.”

Sonja van Hoof, Corazón loopbaancoaching

“Factor Vijf stopt niet bij jouw vraag maar verbindt die met initiatieven en vragen van collega-organisaties door mensen te koppelen en het netwerk open te stellen voor contacten. Daarmee levert Factor Vijf advies met een meerwaarde. Met een stijl die laagdrempelig, professioneel en persoonlijk is. Kortom: mooie organisatie die doet wat ze predikt!”

Marion Verburgh, CBS

“De grote vraag van de Rechtspraak was: hoe krijg je beleid rondom duurzame inzetbaarheid werkend? Dankzij de in-company opleiding Duurzame Inzetbaarheid van Factor Vijf zagen wij al gauw dat er niet meer werk bij kwam, maar dat het vooral ging om accenten plaatsen, bestaande initiatieven clusteren en partner van het management worden. Met een gereedschapskist aan praktische werkvormen en aangestoken door de energie van Factor Vijf weet de Rechtspraak een jaar na de incompany-opleiding het DI-vuurtje gaande te houden. Daardoor leren medewerkers steeds meer wat ze zelf kunnen doen om fit te blijven en met plezier te werken.”

Désirée Pieters, De Rechtspraak

Praktische Instrumenten
Praktische Instrumenten

Om te kunnen leren en presteren zijn goede gesprekken over werk, leven en loopbaan van cruciaal belang. Factor Vijf heeft een aantal praktische dialooginstrumenten ontwikkeld om dergelijke gesprekken op gang te brengen en laagdrempelig te ondersteunen. Bekijk hieronder alle praktische instrumenten.

Model, Waardevol Werken, hier te downloaden. 

Dialoogkaart – In 5 stappen naar duurzaam inzetbare mensen, hier te downloaden. 

Koerskaart – Van Werkstress naar werkplezier, hier te downloaden. 

Woop Tool – Werkgeluk, hier te downloaden. 

Koerskaart – Moet toch kunnen, hier te downloaden. 

Koerskaart – Duurzame Inzetbaarheid, hier te downloaden. 

Duurzame Inzetbaarheid – Checklist succesvolle aanpak, hier te downloaden.