Beste (hr- of arbo-)manager/directeur/adviseur/vertrouwenspersoon/or-lid, hoe is het gesteld met de sociale veiligheid in jouw organisatie?

Samen met Aukje Nauta en het HR-platform PW. doen we hier onderzoek naar, via een enquête die we graag door zo veel mogelijk managers, directieleden, bestuurders, HR- en Arbo-professionals, OR-leden en vertrouwenspersonen ingevuld zouden zien worden. Want dan zijn de resultaten des te waardevoller voor organisaties en hun mensen én kunnen we er met z’n allen van leren. Op naar een sociaal veiliger werkklimaat in Nederland!

Invullen duurt zo’n 10 minuten en zet je meteen aan het denken. Na de zomer krijg je – desgewenst – de resultaten toegestuurd. En in het najaar publiceren we de resultaten via een artikel in PW.

We hopen op je deelname! Doe je mee?

Klik op https://lnkd.in/edKM_-3D