De ene beroepsgroep zat ineens thuis, de andere moest volle bak op locatie aan de slag. Langzamerhand komt deze fase ten einde en moeten we gaan zoeken hoe het werk opnieuw kan worden uitgevonden. Rekening houdend met onzekerheid, maar vooral ook met wat mensen nodig hebben.

Aukje Nauta schreef er een blog over, waarin ze een driepuntsplan aanreikt. Daarmee kunnen teams en organisaties in gezamenlijkheid tot het betere werk komen.

Het blog, dat Aukje schreef als ambassadeur van het ActieLeernetwerk, verscheen op Skipr.

Je leest het hier.