Op 16 november 2017 hield Aukje Nauta een lezing voor AFAS software in het AFAS-theater in Leusden. Ze vertelde over de vijf factoren die blijkens onderzoek meespelen in de inzetbaarheid van mensen.

Als grootste spanningsveld ziet zij, blijkens het interview dat bij deze gelegenheid werd gemaakt, dat mensen hun inzetbaarheid weliswaar uiteindelijk zelf in de hand hebben, maar dat ze daar wel anderen voor nodig hebben. En zit de werkgever er eigenlijk wel hetzelfde in?

Je leest het hier.