Is het jou al gelukt om bij je mensen over het voetlicht te krijgen wat loopbaanbegeleiding precies inhoudt? Loopbaanbegeleiding blijft vaak ver-van-je-bedshow totdat iemand er noodgedwongen mee te maken krijgt, bijvoorbeeld door een reorganisatie. Dat is jammer, want loopbaanadvies kan op veel meer manieren behulpzaam zijn bij werkplezier en inzetbaarheid, en bijdragen aan ontwikkeling. De […]

Per 1 januari 2018 is Aukje Nauta benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Enhancing individuals in a dynamic work context’ bij Sociale en Organisatiepsychologie van de Universiteit Leiden. Deze leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Sioo, de interuniversitaire ambachtsschool voor verander-  en organisatiekunde. Met de leerstoel wil Aukje een brug slaan tussen praktijk en wetenschap op het […]