Flexwerken: welvaartsbrenger of sociale armoe? Wetenschapshuis in De Theaterloods


Evenementgegevens


Welke gevolgen heeft de voortschrijdende flexibilisering van de arbeidsmarkt? Past het wel bij mensen? Wat doet het voor de sociale cohesie in onze samenleving? En wegen de economische voordelen voldoende op tegen de nadelen?

Het Wetenschapshuis in De Theaterloods te Radio Kootwijk brengt op 6 mei een spraakmakend programma over de kansen en bedreigingen van flexwerken. Een interview met en inspiratiecolleges van drie boeiende wetenschappers, afgewisseld met bijdragen van kunstenaars.

Het Wetenschapshuis heeft drie wetenschappers uitgenodigd die hun licht laten schijnen op respectievelijk de economie, de sociologie en de psychologie van de flexibilisering: prof. dr. Bas ter Weel, directeur SEO Economisch Onderzoek (via video), hoogleraar UvA en kroonlid SER; dr. Fabian Dekker, arbeidssocioloog en onderzoeker bij Regioplan. En prof. dr. Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie vanwege Sioo aan de Universiteit Leiden.

Na afloop van dit multidisciplinaire debat ga je naar huis met een in vele opzichten verruimd perspectief op de steeds dynamischer wereld van werken, ondernemen en organiseren. Met misschien wel als kernvraag; wat is daarin voor jou werkelijk van waarde?

Meer informatie en aanmelden hier.