Evenement gegevens


Per 1 januari 2018 is Aukje Nauta benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Enhancing individuals in a dynamic work context’ bij Sociale en Organisatiepsychologie van de Universiteit Leiden. Deze leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Sioo, de interuniversitaire ambachtsschool voor verander-  en organisatiekunde.

Met de leerstoel wil Aukje een brug slaan tussen praktijk en wetenschap op het gebied van gedrag in (veranderende) organisaties. Daartoe start zij onder andere een academische werkplaats waar studenten, wetenschappers en praktijkbeoefenaars elkaar ontmoeten en gezamenlijk acties en/of onderzoek op touw zetten.

De oratie waarmee zij haar leerstoel aanvaardt, houdt zij op 7 december 2018. In haar oratie zal Aukje concrete (onderzoeks-)plannen en acties ontvouwen.

Nieuwsgierig? Aanmelden voor de oratie kan hier.