Uitgesteld: Werkconferentie Arbeidsmarktagenda


Evenementgegevens


Tijdens de tweede Werkconferentie Arbeidsmarktagenda worden de uitkomsten gedeeld van het vele werk dat afgelopen jaar is verricht rondom de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda van de culturele sector.

Voor het middag-vullend programma op [uitgesteld! dinsdag 14 april] is iedereen uit het culturele en creatieve werkveld uitgenodigd om in workshops en dieptesessies samen met de aanjagers van de agendapunten deze resultaten en inzichten te bespreken en samen weer verder te brengen. Aukje Nauta zal de middag inleiden met een presentatie over Duurzame Inzetbaarheid en Professionele Ontwikkeling.

Iedereen die mee wil werken aan een betere arbeidsmarkt voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector is welkom!

Lees hier meer informatie over de werkconferentie, die is uitgesteld ivm Corona.