Welke taal vertrouw jij wel? Gratis event voor jongeren


Evenementgegevens


Woorden als solidariteit, winst, verantwoordelijkheid, maar ook vrijheid en verbinding: wat betekenen die nog als de politiek nog sneller verandert dan het klimaat?

Ondertussen weten we met de pensioenen en flexibele contracten geen raad. En wat gebeurt er met de economie? Van lokaal naar wereldschaal, en nu weer terug? Bestaande instituties als vakbonden, werkgeversorganisaties en de politiek bieden geen antwoord op nieuwe vragen. Daardoor steekt wantrouwen de
kop op: de polder is ongeloofwaardig geworden.

Op 7 juni 2019 organiseert Welkom in Bubbelonië samen met haar sociale partners: FNV, CNV en VNO-NCW, een dag waarop jongeren, jongerenorganisaties en professionals worden uitgedaagd na te denken en te discussiëren over de taal die zij in hun beroepsveld gebruiken. ”De polder kletst”; welke taal vertrouw jij wel? Wat is een taal die verbindt en die opening biedt om te luisteren? Die de veranderingen vertolkt in onze samenleving?

Sprekers zijn Mark Mieras en Daan Roovers (de nieuwe Denker des Vaderlands).

Meer informatie en aanmelden via de site van Bubbelonië.
Aukje Nauta is ambassadeur van Welkom in Bubbelonië.