Welkom in Bubbelonië, online slotbijeenkomst


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Categorieën:

Welkom in Bubbelonië’ is afgelopen jaren actief op zoek gegaan naar woorden die ons belemmeren echt met elkaar te praten over de zin van ons dagelijks werk, ons dagelijks leven. Dat heeft het project onder meer gedaan met docenten, bestuurders, verpleegkundigen, managers, vakbondsbestuurders, studenten, hulpverleners.

Er zijn in deze bijeenkomsten actuele casussen uit de dagelijkse praktijk onderzocht waarin economische taal richtingbepalend is. Bijvoorbeeld: Wat gebeurt er als we over onze samenleving spreken als de BV Nederland?

Speciaal voor betrokkenen en belangstellenden en voor de vaste lezers van de columns van journalist Peter Henk Steenhuis organiseert het project een online slotbijeenkomst waarop ook het boek ‘’Welkom in Bubbelonië wordt gepresenteerd. Ondertitel: de zoektocht langs de grenzen van onze taal en de grenzen van onze werelden. Ook wordt een e-learningprogramma getest en gaan deelnemers in gesprek over de relevantie van taal in het dagelijkse (werk)leven.

Aukje Nauta is ambassadeur van project Welkom in Bubbelonië.

Meer informatie en aanmelden hier.