Tijdens de tweede Werkconferentie Arbeidsmarktagenda worden de uitkomsten gedeeld van het vele werk dat afgelopen jaar is verricht rondom de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda van de culturele sector. Voor het middag-vullend programma op [uitgesteld! dinsdag 14 april] is iedereen uit het culturele en creatieve werkveld uitgenodigd om in workshops en dieptesessies samen met de aanjagers […]