Nieuwe kennis, praktisch toepasbaar

Factor Vijf doet onderzoek en geeft advies over het vervlechten van mens- en organisatieontwikkeling, zodat beide daar beter van worden. In ons werk gebruiken wij ons model voor waardevol werken als theoretische basis. Waardevol Werk is opgebouwd uit drie pijlers:

 

1. Werkkracht
2. Werkgeluk
3. Werkklimaat

Door te streven naar waardevol werk met aandacht voor werkkracht, werkgeluk en werkklimaat (5 W’s), dragen werkgevers bij aan het welzijn en de productiviteit van werkenden. Dit vraagt om verbindend leiderschap. Door te investeren in de ontwikkeling, het welbevinden en de productiviteit van hun medewerkers, kunnen organisaties zich op de arbeidsmarkt onderscheiden en een aantrekkelijke werkgever zijn voor nieuw én bestaand talent. En werkenden die investeren in hun werkkracht en werkgeluk en hun steentje bijdragen aan een veilig werkklimaat, blijven leren en presteren. Dit levert hen betekenisvol werk op zonder kopzorgen. Win-win.

Klik op het model voor meer informatie over Waardevol Werken.

Klik op het model voor meer informatie over Waardevol Werken.

Praktijk

inzetbaarheidsadviseurs Rijkswaterstaat – lees het artikel

Onderzoek

Duurzame Inzetbaarheid – download de whitepaper

1. Werkkracht

Werkkracht is de motor achter duurzame inzetbaarheid.

Het zijn de PK’s waarmee mensen naar hun werk komen om daar, met elkaar, mooie dingen voor elkaar te krijgen. Werkkracht bestaat uit fysieke en mentale vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen. Werkgevers kunnen de werkkracht van medewerkers bevorderen door bijvoorbeeld te zorgen voor een veilige werkplek, uitdagende taken en volop ontwikkelingsmogelijkheden.

Factor Vijf deed jarenlang onderzoek naar de vitaliteit, het vakmanschap en verandervermogen van werkenden, en de organisatiefactoren die hierop van invloed zijn.

2. Werkgeluk

Werkgeluk ontstaat wanneer werk past bij de behoeften van werkenden.

Het gaat hierbij om factoren als autonomie, verbinding bij het werk en de mogelijkheid om te groeien en ontwikkelen. Werkgevers kunnen het werkgeluk van medewerkers bevorderen door banen te ontwerpen waarin mensen kunnen doen waar ze goed in zijn, beslisruimte hebben en zich gewaardeerd en gezien voelen. Dit vergroot hun betrokkenheid, welbevinden en prestaties.

Boek

Boek – Fabels en feiten over (werk)geluk – bestel het hier

Artikel

Werkgeluk begint in bed – lees het artikel

3. Werkklimaat

Werkklimaat gaat over sfeer en organisatiecultuur

Het betreft de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan en de waarden en normen die binnen de organisatie gelden. Werkgevers kunnen het werkklimaat bevorderen door bijvoorbeeld open communicatie te stimuleren, een duidelijke missie en visie uit te dragen en te zorgen voor een veilige en inclusieve werkomgeving waarin een diversiteit aan werkenden zichzelf kunnen zijn.

Inspiratie

Werken met i-deals – lees het artikel

Enquête

Veilig werkklimaat – download de resultaten

Praktijk

Leiding geven aan duurzame inzetbaarheid – download het artikel

Visie

Chef Troostzaken – lees de blog


Leiderschap

Leiderschap is cruciaal voor het creëren van waardevol werk.

Zowel persoonlijk als verbindend leiderschap is hiervoor nodig. Persoonlijk leiderschap betreft ieders individuele verantwoordelijkheid in het versterken van de eigen werkkracht, het samen creëren van een prettige werkomgeving en het boetseren van banen van betekenis. Mensen met een leidinggevende positie hebben daarnaast de belangrijke taak om de behoeften en belangen van werkenden en organisaties bespreekbaar te maken, en te puzzelen op maatwerkoplossingen. Aandachtig luisteren, uitdaging en vertrouwen bieden vanuit een open en toegankelijke houding, zijn daarbij belangrijke elementen. Dialoogvaardigheden vormen de basis.