Project Welkom in Bubbelonië kijkt naar woordgebruik: hoe beïnvloedt onze taal de manier waarop we in ons vak werkzaam zijn? Hoe we elkaar zien, hoe we samenwerken? In dat kader interviewde Bubbelonië haar ambassadeur Aukje Nauta, en vroeg haar naar woorden in haar vakgebied waar zij vraagtekens bij zet.

Welnu: liefst zou Aukje Nauta de jeukterm duurzame inzetbaarheid vervangen. Inzetbaarheid, dat klinkt namelijk alsof mensen poppetjes zijn die je nu eens hier, en dan eens daar kunt inzetten. En dat is een manier van samenwerken waarbij mens noch bedrijf floreren.

Is dat nieuw? Nee, dit weten we allang, maar het lijkt net alsof we ons telkens weer aan die steen moeten stoten om eraan herinnerd te worden dat mensen als robots behandelen simpelweg niet werkt.

Het interview staat op YouTube en kun je hier bekijken.