Op 31 mei 2012 vond in Papendal de conferentie ‘Een Nieuw Dutch Design voor Flex en Zeker Werk’ plaats. Dit burgerinitiatief ontstond naar aanleiding van een tweet van Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg.

Samen met Bibi de Vries (Achmea), Aukje Nauta (Factor Vijf en UvA), Evert Verhulp (UvA), Marjolein ten Hoonte (Randstad) en Linde Gonggrijp (FNV Zelfstandigen) organiseerde Wilthagen een bijeenkomst, met als doel: samen een Dutch Design voor een flexibele en zekere arbeidsmarkt maken. Zo’n honderd deelnemers uit alle geledingen – werkgevers, vakbonden, wetenschap, adviseurs (waaronder Cristel van de Ven) en instellingen op het gebied van arbeidsverhoudingen – deden mee.

Tijdens de bijeenkomst brachten de deelnemers onder leiding van Rob de Wilde een gewenste toekomst in kaart, gingen we na welke oplossingen breed gedragen worden en hoe deze passen in een evenwichtig pakket. Op basis van geconstateerde knelpunten inventariseerden we wenselijke veranderingen op het gebied van: 1) Wet- en regelgeving & Overheidsbeleid, 2) Collectieve afspraken 3) (Decentraal) beleid van bedrijven, financiële instellingen, gemeente, regio, scholen etc.

Op basis van alle ideeën schreven Ton Wilthagen en co-auteurs een manifest: Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk. Een verkorte versie hiervan verscheen op socialevraagstukken.nl.