Nu Corona voorlopig nog tot maatregelen lijkt te leiden, kan het zomaar zijn dat van steeds meer mensen de broodwinning in gevaar komt. Wat te doen?

Op 10 oktober vertelde Aukje Nauta in De Stand van Nederland op NPO 1 dat het in elk geval belangrijk is om duurzaam inzetbaar te blijven. En: dit kan een moment zijn waarop je alsnog kunt kiezen voor iets waar je hart meer ligt. Spannend, dus ga in gesprek met je werkgever en laat je ondersteunen.

Want er zijn vele regelingen voor advies en scholing, maar de meeste mensen weten de weg niet. Daarom is er door het ministerie van SZW een website in het leven geroepen waarop je terecht kunt: hoewerktnederland.nl (nog in ontwikkeling). Ook ZZP-ers kunnen daar te zijner tijd terecht. Voor uitzendkrachten is er doorzaam.nl

Beluister de uitzending hier. Het onderdeel met Aukje Nauta begint op 1:04 uur. Ook Jacco Boot schuift aan om te vertellen over zijn switch van de horeca naar de bouw, en Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek voorziet een en ander van trendmatige inzichten.