We doen onszelf heel wat aan in de huidige werkcultuur. We hebben elkaar in een keurslijf van efficiëntie en prestatie gestopt en worden daar, als we eerlijk zijn, heel ongelukkig van.

Kan het anders? Ja, vertelde Aukje Nauta aan Isolde Kolkhuis Tanke, die haar interviewde voor Opleiding en Ontwikkeling (#4 2018, pp 13-16). Daarvoor is het nodig dat er een cultuur ontstaat waarin we onszelf en elkaar echt zien in wat we nodig hebben om optimaal te kunnen werken en ontwikkelen.

Hoe zij dat voor zich ziet, lees je hier.