‘Het eerste wat ik zou aanraden’, zegt Aukje Nauta tegen Jolan Douwes van XPert HR, ‘is: verander de naam HR in Mens en Organisatie.’

Want, zo legt ze uit, de naam Human Resources impliceert dat je de mens ziet als productiemiddel. En daar wordt iedereen slechter van.

Voortbordurend op onder meer haar oratie ziet Aukje Nauta de rol van HR, naast onvermijdelijke zaken als Arbo-beleid, als die van een ‘liefdesbemiddelaar’: HR kan zorgen dat de match tussen mens en organisatie zo vormkrijgt, dat beide zich kunnen ontwikkelen.

Lees het interview hier.