Wat zijn de aard en kwaliteit van gesprekken die medewerkers en leidinggevenden met elkaar voeren? En hoe hangt dat samen met het sluiten van een i-deal? Zijn er ook voorwaarden aan een goede i-deal?

Cristel van de Ven, Aukje Nauta, Irene de Pater en Annelies van Vianen doen verslag van de eerste bevindingen van Cristel van de Vens promotieonderzoek naar dialoog en i-deals in Universitair Medische Centra (UMC’s) en bij ING. Het artikel verscheen in Tijdschrift voor HRM 2, 2012.

I-deals zijn unieke afspraken over werk, ontwikkeling en arbeidsvoorwaarden die medewerkers met hun leidinggevende maken. Van 73 gesprekken (45 in 7 UMC’s, 28 bij ING) zijn video-opnames gemaakt en de deelnemende leidinggevenden en medewerkers vulden voor en na het gesprek een vragenlijst in. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van de gemaakte afspraken i-deals zijn.

De auteurs geven in dit artikel de aanbeveling om i-deals als HR-praktijk zorgvuldig te introduceren, met oog voor rechtvaardigheid, met aandacht voor de benodigde onderhandelvaardigheden en desgewenst met hulp van een neutrale procesbegeleider. Op deze wijze krijgen alle medewerkers de kans om i-deals te sluiten.

Lees het artikel hier