Herverdeling van flex biedt kans op waarlijk inclusieve arbeidsmarkt. Cristel van de Ven, Aukje Nauta et al in Gids voor Personeelsmanagement

In een poging tegen lage kosten flexibel te kunnen opereren, werken veel organisaties met flexibele schillen. Veel laagopgeleide en jongere werknemers hebben daardoor lage inkomens met weinig baanzekerheid.

Logisch dat in reactie hierop sommige vakorganisaties roepen dat het maar eens afgelopen moet zijn met dat ‘onzekere werk’. De vraag is nu hoe we van het stelsel van arbeid niet alleen een puur economisch systeem maken, maar ook een sociaal systeem, waaraan iedereen naar beste vermogen meedoet omdat werken, naast een inkomen, bovenal  zelfontplooiing en voldoening biedt.

Jaap Jongejan, Michel Donners, Cristel van de Ven en Aukje Nauta schreven hierover in de Gids voor Personeelsmanagement.

Lees het artikel hier