In een krappe arbeidsmarkt draait het om de 5 W’s van werk

Werken is voor veel mensen een belangrijk deel van hun leven. Het kan zorgen voor financiële zekerheid, persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten. Maar werken kan ook stressvol zijn en een negatieve impact hebben op ons welzijn. Daarom is het belangrijk om te streven naar waardevol werk. Zeker nu, in tijden van ongekende arbeidsmarktkrapte. Van waardevol werk worden namelijk niet alleen mensen beter, maar ook organisaties.

Vorige week publiceerde werkgeversorganisatie AWVN de resultaten van een enquête die zij uitvoerden onder hun leden. Het onderzoek toont aan dat bedrijven momenteel alles uit de kast halen om medewerkers te werven en binden, variërend van aanbrengbonussen tot fors hogere lonen. Maar Anne Megens, directeur beleid van AWVN, waarschuwt voor een financiële wedloop. Zij ziet meer salaris niet als dé oplossing. Megens’ waarschuwing begrijp ik. Want met meer geld kweken we niet meer medewerkers. De vijver waaruit we vissen blijft dunbevolkt. En een hoger loon is bovendien geen garantie voor prettig werken en, daaruit voortvloeiend, meer creativiteit en goede prestaties. Organisaties doen er daarom goed aan om ook, óf misschien wel vooral, te investeren in het creëren van waardevol werk.

Waardevol Werk is opgebouwd uit drie pijlers:

  1. Werkkracht
  2. Werkgeluk
  3. Werkklimaat.

Werkkracht gaat over de capaciteit van werkenden om hun werk goed te kunnen doen. Het gaat hierbij om fysieke en mentale vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen. Werkkracht is de motor achter duurzame inzetbaarheid. Het zijn de PK’s waarmee mensen naar hun werk komen om daar, met elkaar, mooie dingen voor elkaar te krijgen. Werkgevers kunnen de werkkracht van medewerkers bevorderen door bijvoorbeeld te zorgen voor een veilige werkplek, uitdagende taken en de juiste training en ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast kan het aanmoedigen van een gezonde levensstijl, zoals regelmatig bewegen en gezonde voeding, de werkkracht van werkenden verhogen.

Maar met alleen werkkracht zijn we er niet. Mensen willen die kracht namelijk het liefst inzetten in een betekenisvolle baan waarin ze werkgeluk ervaren. Werkgeluk heeft betrekking op de mate waarin werkenden tevreden zijn met hun werk. Dat hangt samen met de mate waarin hun werk past bij hun behoeften. Het gaat hierbij niet alleen om het salaris, maar ook om factoren als autonomie, betrokkenheid bij het werk en de mogelijkheid om te groeien en ontwikkelen. Werkgevers kunnen het werkgeluk van medewerkers bevorderen door banen te ontwerpen waarin mensen kunnen doen waar ze goed in zijn en beslisruimte hebben. Het gaat ook over het creëren van een werkomgeving waarin mensen zich gewaardeerd voelen en hun input wordt gewaardeerd. Het bieden van flexibele werktijden en de mogelijkheid om vanuit huis te werken kan eveneens bijdragen aan werkgeluk.

Werkklimaat verwijst naar de sfeer en de, zojuist al even genoemde, cultuur binnen een organisatie. Het gaat hierbij om de manier waarop collega’s met elkaar omgaan en de waarden en normen die binnen de organisatie gelden. Een positief werkklimaat kan bijdragen aan het werkgeluk en de werkkracht van werkenden. Werkgevers kunnen het werkklimaat bevorderen door bijvoorbeeld open communicatie te stimuleren, een duidelijke missie en visie uit te dragen en te zorgen voor een veilige en inclusieve werkomgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn. Leiderschap speelt hierbij een belangrijke rol.

Door te streven naar waardevol werk met aandacht voor werkkracht, werkgeluk en werkklimaat (5 W’s), dragen werkgevers bij aan het welzijn en de productiviteit van hun medewerkers. Door te investeren in de gezondheid, ontwikkeling en tevredenheid van werkenden, kunnen organisaties zich onderscheiden en een aantrekkelijke werkgever (óf opdrachtgever) zijn voor nieuw én bestaand talent. In deze krappe arbeidsmarkt is dat een absolute noodzaak!