Langzaamaan bereiden bedrijven zich voor om werknemers weer op de werkvloer te begroeten. Daarbij stellen veel bedrijven zich de vraag hoe dat gezond en veilig kan. En dat gaat over veel meer dan 1,5 meter afstand. Want bepaalde aspecten van het ‘oude normale’ kantoorleven waren ronduit ziekmakend, zo tekende Barbara Vollebregt van Trouw op bij een rondgang.

Aukje Nauta benadrukt het belang van maatwerk in het maken van afspraken over fysieke aanwezigheid. Want, zegt ze, sommige werknemers waren voorheen doodongelukkig.

Lees het artikel hier.