Bij alle verworvenheden van de moderne economie hebben organisaties nog altijd een blinde vlek voor mensen. Wat zorgt er nu voor dat zij hard en met plezier willen werken? Hoe krijg je het voor elkaar dat zij optimaal bijdragen aan de prestaties van je organisatie? De meeste aannames die daarover worden gedaan, kloppen niet.

Aukje Nauta en Linde Gonggrijp schreven daarover een opiniestuk, in het kader van de campagne die deze maand (januari 2018) is gestart door het NIP. Het instituut wil onder de aandacht brengen hoezeer de Arbeids- en Organisatiepsychologie behulpzaam kunnen zijn bij het beter en gezonder functioneren van organisaties.

Lees het stuk hier, op de campagnewebsite.