Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dat spijt ons zeer. We hopen dat u dit kenbaar wilt maken om te zien of wij samen tot een oplossing kunnen komen.

Dit kan tot uiterlijk 15 werkdagen nadat wij de diensten hebben geleverd waarover u niet tevreden bent. Ook als u geen klant meer bent, kunt u nog – uiterlijk 15 werkdagen na beëindiging van de overeenkomst – een klacht bij Factor Vijf indienen.

U kunt daarvoor contact met ons opnemen langs de volgende wegen:
Cristel van de Ven, 06-81337133 of cristel.vandeven@factorvijf.eu

Komen wij er samen niet uit, dan leggen we uw klacht voor aan onze onafhankelijke klachtencommissie. Wij hechten er sterk aan eerst samen met u te bekijken waarover u niet tevreden bent, maar het staat u vrij de klachtencommissie ook rechtstreeks te benaderen. U kunt zich in dat geval wenden tot mevrouw L. Hamstra (van “BexerHamstra”), 030 7370982 of lh@bexerhamstra.nl

U kunt onze volledige klachtenprocedure hier downloaden.