In deze tijden van toenemende flexibilisering wekten de jongste CBS-cijfers over baanduur verbazing. Er bleken toch nog heel wat werknemers ‘vast te zitten’. Vinden we dat eigenlijk nog wel wenselijk, vroeg Marijke Verhaar van NU.nl aan onder meer Aukje Nauta.

Aukje Nauta geeft aan dat alleen het gegeven baanduur weinig zegt over de mate waarin werkgever en werknemer vruchtbaar met elkaar samenwerken. Uiteraard kan het zo zijn dat je op een bepaald moment uitgekeken raakt op je werk en daardoor minder productief wordt. Maar er zijn veel andere factoren in het spel in de relatie tussen organisatie, werkgever en werknemer, waar je bovendien actief invloed op kunt uitoefenen.

Houd bijvoorbeeld rekening met wat voor mensen belangrijk is: zelf beslissingen kunnen nemen over het werk, een competent gevoel en erbij horen. En ook: een bepaalde leerruimte. Aukje Nauta pleit er dan ook onder andere voor op de werkvloer tijd vrij te maken om te experimenteren. “Geef werknemers 20 procent van de tijd ruimte voor leren, ontwikkelen, spelen, klooien en innoveren. Denk als werkgever niet alleen aan de kosten en tijd die dat met zich meebrengt, maar ook aan wat het oplevert. Werknemers kunnen elkaar opleiden bijvoorbeeld.”

Lees het artikel van 28 april 2018 hier.