Maatwerk in cao’s: van regels naar ruimte met behulp van i-deals

Bijten CAO’s en i-deals elkaar, of sluiten ze juist naadloos op elkaar aan? In 2012 organiseerde Factor Vijf samen met HS Arbeidsvoorwaarden twee cao-onderhandelaarsdiners over het onderwerp “cao’s en i-deals”.

Wat als cao-gesprekken meer het karakter van een dialoog dan een onderhandeling zouden hebben? Geen winnaars of verliezers, maar goede afspraken voor iedereen? Wat zijn belangrijke voorwaarden voor een dialoog van voldoende kwaliteit?

Cristel van de Ven, Henk Strating en Aukje Nauta schreven over deze en andere vragen een artikel n.a.v. de tafelgesprekken. Dit artikel verscheen in 2013 in het Handboek OR strategie en beleid, Thema 20: Cao-vernieuwing en ondernemingsraad, van Uitgeverij Vakmedianet.

Het artikel Maatwerk in cao’s: van regels naar ruimte met behulp van i-deals, kun je hier downloaden.