De A&O-psychologie heeft veel wetenschappelijk aangetoonde kennis in huis over wat werkende mensen motiveert,  gestrest maakt, doet verzuimen van werk of juist gezond doet werken, waarom mensen conflicten hebben of juist samenwerken, wat hen geschikt maakt voor bepaalde functies, en wat van dit alles de gevolgen zijn voor prestaties van organisaties. A&O-psychologen kunnen betrouwbare en valide uitspraken te doen over bijvoorbeeld effectief  leiderschap, valide tests voor personeelsselectie, en HRM-instrumenten die motivatie en prestatie verbeteren.
Zeker nu menswaardig werk onder druk staat vanwege snelle ontwikkelingen als robotisering, automatisering en de  ‘platformeconomie’, hebben mens, organisatie en samenleving daarom veel te winnen bij de kennis en inzichten van  de Arbeids- en Organisatiepsychologie (A&O-psychologie).
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) moest echter constateren dat deze discipline op dit moment niet goed tot haar recht komt, en vroeg zich af hoe de A&O-psychologie als discipline een stimulans te geven. Het NIP legde de vraag voor aan Aukje Nauta, die in samenwerking met de sector A&O van het NIP een strategische impuls heeft geformuleerd.

‘De A&O psychologie verdient een strategische stimulans vanuit het NIP’, aldus Aukje Nauta in haar visiestuk. Met het stuk leverde zij volgens het NIP ‘een goede leidraad

[…] om in samenwerking met andere psychologische sub-disciplines te werken aan een transparant Huis van de Psychologie, waarin de deuren wijd open staan voor iedereen die is begaan met het welzijn en functioneren van mens, organisaties en samenleving.’Concrete handvatten voor het NIP dus, om samen met de leden een flinke impuls te geven aan Arbeids- en Organisatie psychologie.

Lees hier het visiestuk van Aukje Nauta.