Wat kan jouw organisatie leren van de verzuim-uitdaging die Rijkswaterstaat ervoer na een reorganisatie? In het artikel ‘Vijf jaar vitaliteit versterken bij Rijkswaterstaat’ delen Rijkswaterstaters Jiske Both-Nwabuwe en Gerard Boekestein samen met Aukje Nauta graag de opgedane ervaringen, om zo te komen tot een grounded theory.

In aanvang werd gesignaleerd dat er gebrek aan bepaalde energiebronnen aan het verhoogde verzuim ten grondslag lag. Inkrimping had geleid tot hogere werkdruk en samen met onder meer verhoogde baanonzekerheid tot meer verzuim. Het besef ontstond dat er iets extra’s nodig was om uit de reorganisatiepijn te komen. Na onderzoek werd het thema vitaliteit omarmd en uitgewerkt in verschillende projecten. In het artikel worden drie interventies rondom vitaliteit uitgebreid belicht.

Wil je weten wat de motor vormt van vitaliteit binnen een organisatie, wat het kiezen voor een ‘participatief proces’ oplevert en welke stappen Rijkswaterstaat heeft bedacht om een vitale toekomst concreet vorm te gaan geven?

Je leest het artikel, gepubliceerd in Holland Management Review (jrg 36/nov-dec) hier.