Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde op 3 oktober 2018 het rapport Als werk weinig opbrengt. Daarin wordt verslag gedaan van de hardnekkige problemen van de working poor. Arbeid zou je kunnen zien als de snelste of eenvoudigste remedie tegen armoede, maar arbeid levert lang niet altijd genoeg op, zo blijkt uit het rapport.

De vraag wat er dan met de armen gebeurt, hangt samen met de houding van de samenleving waarvan men deel uitmaakt. Vindt men in het algemeen dat je móet werken voor de kost, of mag er een vangnet zijn? Hierin speelt het zogenoemde arbeidsethos mee. En blijkens het onderzoek wordt werk in Nederland niet erg belangrijk gevonden. Oftewel: Nederland heeft een laag arbeidsethos vergeleken met bijvoorbeeld buurland Duitsland.

Is dat nou slecht? Vroeg BNR Nieuwsradio zich af. Nee, zei Aukje Nauta: we werken vooral slim. Volgens Aukje kan Nederland zich wat de arbeidsethos betreft gerust een gidsland noemen.

Beluister de uitzending hier.

Het rapport van het SCP vind je hier.