Er is zeker geld genoeg om te zorgen dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen in het werk. Eén probleem is echter dat het geld niet terecht lijkt te komen bij degenen die het grootste risico lopen als zij zich niet blijven scholen: laagopgeleiden.

Een ander probleem, zegt Aukje Nauta in het interview dat NOS.nl met haar en andere deskundigen had, is dat organisaties teveel focussen op productiviteit in het hier en nu. Opleiding lijkt kostbare tijd te kosten. Maar echt kostbaar is het pas, als je er niet voor zorgdraagt dat je mensen bijblijven.

Lees het artikel van 6 maart hier: Een leven lang leren is het devies, maar waar hebben werknemers recht op?