Ons verhaal

Factor Vijf Organisatieontwikkeling bestaat sinds 2010. Destijds opgericht met de ambitie om werkrelaties te helpen vernieuwen, zodat mensen kunnen groeien en organisaties floreren. Bijna 15 jaar later is onze ambitie onveranderd hoog. Want werken, leren en organiseren kan nog steeds anders en beter. Hoe creëer je waardevol werk? Wat betekent dit voor werkenden, leidinggevenden en organisaties? Hoe komen mensen en organisaties in beweging? En hoe geef je vorm aan duurzame inzetbaarheid? Dat zijn vragen waar wij ons dagelijks mee bezig houden.

De naam Factor Vijf is afgeleid van de vijfde dimensie van de Big Five persoonlijkheidstheorie. Mensen die er hoog op scoren, staan open voor verandering. Dat wensen we niet alleen mensen maar ook organisaties toe. Wanneer mensen en organisaties nieuwsgierig en leergierig zijn, kunnen ze in gesprek ontdekken hoe ze voor elkaar en hun omgeving van betekenis zijn. Zij zijn creatief en niet bang om te puzzelen op maatwerkoplossingen die ieders belangen dienen. Zo benutten zij de kracht van wederkerigheid en creëren ze waardevol werk.

Onze mensen

Directeur-eigenaar Cristel van de Ven is oprichter van Factor Vijf Organisatieontwikkeling. Zij werkt met een vaste kern van ervaren adviseurs, procesbegeleiders en trainers; het Factor Vijf Gezelschap. Wij dragen op projectbasis bij aan de ontwikkeling van organisaties en mensen. Dit doen wij op een manier zoals wij ook zelf met elkaar samenwerken: in dialoog en op maat.

We werken ook regelmatig samen met gelegenheidspartners. Onze voormalige medeoprichter Aukje Nauta is nu onze wetenschappelijke adviseur.

Cristel van de Ven

Oprichter en eigenaar

Cristel is beleid- en organisatiewetenschapper, cum laude afgestudeerd. Ze maakt zich hard voor betekenisvol werk, omdat zowel mensen als organisaties daar beter van worden. Dit doet ze vanuit verschillende rollen: onderzoeker, adviseur en bestuurder.

Cristel onderzoekt, schrijft en adviseert organisaties over werk van betekenis. Thema’s als werkgeluk, duurzame inzetbaarheid, dialoog, maatwerk en leiderschap komen hierbij aan bod. Cristel geeft lezingen, doceert bij verschillende universiteiten en business schools en begeleidt strategische sessies van managementteams.

Biografie
2010 – nu Directeur-eigenaar Factor Vijf BV
2022 – nu Lid SER namens Netwerk Zelfstandig Ondernemers
2020 – nu Voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)
2020 – nu Voorzitter Raad van Toezicht Blik op Werk
2016 – nu Voorzitter Raad van Toezicht Kennisplatform CROW
2007 – 2010 Managing Consultant Randstad, MT-lid HR Solutions
2002 – 2007 Senior onderzoeker/adviseur TNO, MT-lid BU
2001 – 2002 HR Manager bij Isotis NV, MT-lid
1996 – 2001 Consultant bij KornFerry (voorheen HayGroup)
1995 European Studies, Thames Valley University in London
1991 – 1996 Studie Beleids- en Organisatiewetenschappen UvT

Voor deze vragen kan je terecht
• Hoe versterken we de vitaliteit, het vakmanschap en verandervermogen van onze mensen zodat zij lekker werken, nu en straks?
• Kun je voor ons een lezing verzorgen en/of ons congres voorzitten over nieuwe werkrelaties, duurzame inzetbaarheid, werkgeluk, diversiteit en inclusie of iets wat daaraan raakt?
• Welke doelen leiden tot duurzaam werkgeluk? Hoe bereiken we die? En hoe richten we onze organisatie daarop in?
• Welke leiderschapsvaardigheden dragen bij aan betekenisvol werk en duurzame inzetbaarheid, en hoe ontwikkel je deze?
• Kun je ons managementteam begeleiden om beter te leren samenwerken, met oog voor taak en relatie?
• Wil je samen met ons onderzoeken en experimenteren hoe mens en organisatie zich blijven ontwikkelen?

Contact:
06-81337133
cristel.vandeven@factorvijf.eu
Linkedin

Onze manier van werken

Factor Vijf werkt vraaggericht, in samenwerking met opdrachtgevers en relevante stakeholders. Onze aanpak kenmerkt zich door creatieve werkvormen en resultaatgerichtheid. We vertalen de laatste stand van kennis in ons vakgebied naar werkbare oplossingen voor de praktijk.

Met onze projecten helpen we organisaties en hun mensen om zichzelf verbeteren. Dialoog is daarbij de sleutel. En maatwerk, want geen mens of organisatie is hetzelfde. Vaak combineren we actie en onderzoek, actieonderzoek dus, want dan komen praktijk en theorie samen en werk je aan duurzame gedragsverandering. Met als resultaat: mensen en organisaties die blijven leren en presteren.

FACTOR VIJF GEZELSCHAP

Factor Vijf verzorgt o.a. workshops en trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, dialoog en vernieuwing van arbeidsrelaties. Dit doen we met ervaren trainers en coaches die zijn opgeleid in het gedachtengoed en de methodieken van Factor Vijf.

Astrid van Hest

Astrid van Hest is organisatiepsycholoog. Ze is afkomstig uit een ondernemersgezin waar ondernemend gedrag met de paplepel is ingegoten. Astrid neemt goed waar wat de maatschappij vraagt, kijkt vooral naar de kansen en mogelijkheden en benut deze.

Astrid daagt organisaties uit om na te denken op welke wijze zij hun medewerkers, de belangrijkste succesfactor van de organisatie, kunnen faciliteren om optimaal te presteren met plezier. Dat kan door ruimte te geven aan persoonlijk leiderschap en ondernemend gedrag. Medewerkers die werken vanuit passie, hun kennis en kunde optimaal benutten en – met succes en plezier – waarde toevoegen aan de organisatie zijn duurzaam inzetbaar. O.a. via de toolkit Persoonlijk Ondernemerschap, een instrument om eigenaarschap binnen organisaties op de agenda te zetten, helpt ze mensen om regie te nemen over hun eigen loopbaan(vragen).

Voor welke vragen kun je bij Astrid terecht
• Kun je voor ons een lezing of inspirerende sessie verzorgen over duurzame inzetbaarheid, persoonlijk ondernemerschap, eigenaarschap?
• Hoe kunnen wij als organisatie het thema duurzame Inzetbaarheid op de kaart zetten?
• Wat is persoonlijk leiderschap, en hoe kunnen wij in onze organisatie mensen ondernemender, en daarmee duurzamer inzetbaar maken?
• Hoe kunnen wij als team elkaars talenten benutten en onze toegevoegde waarde als team helder krijgen? En ik als individu?
• Hoe versterken we de rol van onze leidinggevenden zodat zij in staat zijn om het goede gesprek aan te gaan?

Contact
06 86 82 28 58
astrid.vanhest@factorvijf.eu
Linkedin

Jeske Leeters

Jeske heeft een (internationale) achtergrond in management, HRM, coaching en consulting. Zij heeft ruime ervaring met het begeleiden van verandering in organisaties en het vormgeven en uitvoeren van maatwerk ontwikkeltrajecten. Jeske is een pragmatische, betrokken, mens- en resultaatgerichte bruggenbouwer tussen theorie en praktijk.

Jeske Leeters begeleidt organisaties, teams en professionals bij verander- en ontwikkeltrajecten, met name op het gebied van leiderschap, duurzame inzetbaarheid en strategisch HRM/HRD. Zij is ervan overtuigd dat mensen en organisaties floreren, wanneer mens- en organisatieontwikkeling optimaal met elkaar zijn verbonden.

Jeske is inzetbaar als adviseur en procesbegeleider bij vraagstukken rondom organisatie- en leiderschapsontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, strategisch personeelsbeleid, gespreks- en dialoogvaardigheden, medezeggenschap en complexe verander- of besluitvormingstrajecten.

Daarnaast verzorgt zij diverse trainingen, workshops en dialoogsessies, en begeleidt zij individuele ontwikkeltrajecten voor leidinggevenden (coaching).

Voor welke vragen kun je bij Jeske terecht?
• Hoe versterken we de expertise, talenten en inzetbaarheid van onze medewerkers?
• Hoe versterken we de kwaliteit van de dialoog, de besluitvorming en het werkklimaat in onze organisatie?
• Hoe kunnen we de ontwikkeling en performance van onze leidinggevenden (verder) versterken?
• Hoe kunnen we onze organisatieverandering in goede banen leiden? En hoe werken we daarbij als directie, HR en de OR optimaal samen?
• Hoe zorgen we voor effectief HR-beleid, zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau?
• Hoe vergroten we de effectiviteit van onze teams? (teamcoaching, procesbegeleiding bij complexe besluitvorming, inspiratiesessies)
• Individuele coaching op het gebied van leiderschapsontwikkeling.

Contact:
06 54 22 01 25
Jeske.leeters@factorvijf.eu
Linkedin

Jeske Leeters

Jeske heeft een (internationale) achtergrond in management, HRM, coaching en consulting. Zij heeft ruime ervaring met het begeleiden van verandering in organisaties en het vormgeven en uitvoeren van maatwerk ontwikkeltrajecten. Jeske is een pragmatische, betrokken, mens- en resultaatgerichte bruggenbouwer tussen theorie en praktijk.

Jeske Leeters begeleidt organisaties, teams en professionals bij verander- en ontwikkeltrajecten, met name op het gebied van leiderschap, duurzame inzetbaarheid en strategisch HRM/HRD. Zij is ervan overtuigd dat mensen en organisaties floreren, wanneer mens- en organisatieontwikkeling optimaal met elkaar zijn verbonden.

Jeske is inzetbaar als adviseur en procesbegeleider bij vraagstukken rondom organisatie- en leiderschapsontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, strategisch personeelsbeleid, gespreks- en dialoogvaardigheden, medezeggenschap en complexe verander- of besluitvormingstrajecten.

Daarnaast verzorgt zij diverse trainingen, workshops en dialoogsessies, en begeleidt zij individuele ontwikkeltrajecten voor leidinggevenden (coaching).

Voor welke vragen kun je bij Jeske terecht?
• Hoe versterken we de expertise, talenten en inzetbaarheid van onze medewerkers?
• Hoe versterken we de kwaliteit van de dialoog, de besluitvorming en het werkklimaat in onze organisatie?
• Hoe kunnen we de ontwikkeling en performance van onze leidinggevenden (verder) versterken?
• Hoe kunnen we onze organisatieverandering in goede banen leiden? En hoe werken we daarbij als directie, HR en de OR optimaal samen?
• Hoe zorgen we voor effectief HR-beleid, zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau?
• Hoe vergroten we de effectiviteit van onze teams? (teamcoaching, procesbegeleiding bij complexe besluitvorming, inspiratiesessies)
• Individuele coaching op het gebied van leiderschapsontwikkeling.

Contact:
06 54 22 01 25
Jeske.leeters@factorvijf.eu
Linkedin

Carola Linschooten

Carola is (militair) bedrijfskundige, afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire Academie. Zij is gespecialiseerd in HR en duurzame inzetbaarheid en draagt deze visie nu als externe HR-partner uit bij MKB’ers.

Carola onderzoekt met een brede blik, samen met opdrachtgevers, ondernemers en managers, de vele mogelijkheden om als bedrijf succesvol te blijven in de veranderende wereld. Dat kan door te investeren in de medewerkers en via een andere manier van kijken naar werk. Een verkenning en bewustmakingsfase laat Carola graag volgen door verschillende interventies waarmee organisaties daadwerkelijk tot actie kunnen overgaan.

Voor deze vragen kun je bij Carola terecht
• Hoe kan ik leidinggevenden ondersteunen met praktische trainingen voor een goed gesprek, inclusief een gesprekscyclus?
• Hoe kan je met de visie op duurzame inzetbaarheid aan talentmanagement doen?
• Kun je voor ons een lezing, masterclass, training of workshop verzorgen over duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, verzuimmanagement, talentmanagement?

Contact
06 28 42 90 37
carola.linschooten@factorvijf.eu
Linkedin

Thimo Kooiman

Thimo creëert snel een voedingsbodem voor groei en verandering. Het resultaat is dat er beweging loskomt in (complexe) processen. Als ervaren trainer en registercoach is hij breed inzetbaar. Hij helpt medewerkers, leidinggevenden en teams hun eigen antwoorden te vinden en tot ‘nieuwe’ oplossingen te komen, waardoor werkplezier en performance worden vergroot. Thimo is verbindend, vriendelijk confronterend en pragmatisch.

Thimo traint, coacht en faciliteert team-, individuele en organisatieontwikkeling voor diverse (familie)bedrijven en instellingen. Dat doet hij zowel met hoger management als met middenkader en de uitvoering. Thema’s zijn leiderschap, dialoog en samenwerken. Als lid van het Factor Vijf Gezelschap is hij inzetbaar als procesbegeleider, adviseur en trainer bij vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid, leiderschapsontwikkeling en
het versterken van de dialoog. Hij verzorgt diverse trainingen en workshops om competenties van leidinggevenden op deze terreinen te versterken.

Voor welke vragen kun je bij hem terecht?

• Hoe versterken we inzetbaarheid van medewerkers, zowel op de korte en langere termijn?
• Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers echt in beweging komen?
• Hoe zetten we een effectief ontwikkelprogramma’ op?
• Hoe versterken we de kwaliteit van de dialoog in onze organisatie?
• Hoe maken we de vertaalslag van visie en strategie naar onze medewerkers?
• Hoe kunnen we de ontwikkeling en performance van onze leidinggevenden (verder) versterken?
• Hoe krijgen we in een team de ‘onderstroom’ op tafel?
• Hoe zorgen we ervoor dat er (op alle niveaus) effectief samengewerkt wordt?
• Kun je ons team e/o mij als individu coachen (versterken, verbeteren en ontwikkelen)?

Contact:
Thimo.kooiman@factorvijf.eu
06 43840098
Linkedin

Selma Oskam

Selma Oskam is sociaal- en organisatiepsycholoog en volgde de leergang Strategisch HRM bij Nyenrode. Scherpzinnig, zachtaardig en creatief. Ze gelooft in de kracht van dialoog, co-creatie, met opdrachtgevers en andere disciplines en wil bijdragen aan een ‘human workplace’.

Selma traint, coacht en faciliteert team-, individuele en organisatieontwikkeling voor verschillende (internationale) profit en not-for-profit organisaties. Omdat ze getraind is als assessment-psycholoog kan ze makkelijk gedrag benoemen dat bijdraagt aan groei en verbinding. Dit doet ze bijvoorbeeld in trainingen, dialoogcoaching, teamsessies, Koerskaartsessies, selectiegesprekken en ontwikkelassessments. Ze is gecertificeerd Insights Discovery, MBTI, OPQ en Facet5 en werkt in het Nederlands en Engels, liefst in groepen tot 20 personen.

Voor welke vragen kun je bij Irene terecht
• Met welke (creatieve) werkvormen kun je ons helpen om een organisatie- of teamontwikkeltraject in goede banen te leiden?
• Hoe krijgen we ondernemende mensen die hun eigen werk en loopbaan sturen en daardoor duurzaam inzetbaar zijn?
• Hoe zorgen we voor het goede gesprek in organisaties tussen collega’s, leidinggevenden en medewerkers en met klanten?
• Hoe zorgen we dat mensen goed leidinggeven aan zichzelf en aan anderen, met oog voor mens en resultaat, eigen ambities en organisatiedoelen?
• We willen onze teamdynamiek onderzoeken en effectief inzetten; hoe kunnen we dat doen?

Contact:
06 23 61 52 34
selma.oskam@factorvijf.eu
Linkedin

Selma Oskam

Selma Oskam is sociaal- en organisatiepsycholoog en volgde de leergang Strategisch HRM bij Nyenrode. Scherpzinnig, zachtaardig en creatief. Ze gelooft in de kracht van dialoog, co-creatie, met opdrachtgevers en andere disciplines en wil bijdragen aan een ‘human workplace’.

Selma traint, coacht en faciliteert team-, individuele en organisatieontwikkeling voor verschillende (internationale) profit en not-for-profit organisaties. Omdat ze getraind is als assessment-psycholoog kan ze makkelijk gedrag benoemen dat bijdraagt aan groei en verbinding. Dit doet ze bijvoorbeeld in trainingen, dialoogcoaching, teamsessies, Koerskaartsessies, selectiegesprekken en ontwikkelassessments. Ze is gecertificeerd Insights Discovery, MBTI, OPQ en Facet5 en werkt in het Nederlands en Engels, liefst in groepen tot 20 personen.

Voor welke vragen kun je bij Irene terecht
• Met welke (creatieve) werkvormen kun je ons helpen om een organisatie- of teamontwikkeltraject in goede banen te leiden?
• Hoe krijgen we ondernemende mensen die hun eigen werk en loopbaan sturen en daardoor duurzaam inzetbaar zijn?
• Hoe zorgen we voor het goede gesprek in organisaties tussen collega’s, leidinggevenden en medewerkers en met klanten?
• Hoe zorgen we dat mensen goed leidinggeven aan zichzelf en aan anderen, met oog voor mens en resultaat, eigen ambities en organisatiedoelen?
• We willen onze teamdynamiek onderzoeken en effectief inzetten; hoe kunnen we dat doen?

Contact:
06 23 61 52 34
selma.oskam@factorvijf.eu
Linkedin

Chiel van der Heide

Chiel is een ervaren organisatie-adviseur, teamcoach en supervisor. Met een praktische, doelgeleide stijl begeleidt hij teams en leidinggevenden in het goede gesprek over verandering, duurzaam HRM en goede samenwerking.

Chiel is een nuchtere Groninger die gelooft in een leven lang leren en dat zelf ook doet. Blijvend scherp en geïnteresseerd door steeds weer vernieuwing en verdieping te zoeken.

Een goede gesprekspartner op alle organisatieniveaus in zowel non-profit als de marktsector. Van veel markten thuis maar expert in strategisch HRM, leiderschaps- en persoonlijke ontwikkeling.

Kernthema: hoe pak je regie op de gezonde en duurzame toekomst van jouw werk?

Voor deze vragen kun je bij Carola terecht
• Hoe zorgen we er als organisatie voor dat op persoonlijk, team en organisatieniveau gebeurt wat we samen willen?
• Hoe blijf ik als medewerker (professional, leidinggevende, directielid) werkfit en blij met mijn werk?
• Op welke gebieden in mijn werk en leven kan ik me verder ontwikkelen?

Contact:
06 51 10 46 44
chiel.vanderheide@factorvijf.eu
LinkedIn

Harry Muller

Harry is trainingsacteur. Hij helpt mensen en organisaties via toegepast acteren met het (leren) voeren van lastige gesprekken. Daarbij heeft hij oog voor drijfveren, belemmerende overtuigingen en kwaliteiten. Deelnemers voelen zich bij Harry veilig, en gezien in waar het op dat moment over moet gaan in hun communicatie.

Harry speelt alle rollen in diverse settings en binnen vele werkvormen. Altijd in het hier en nu. Vrijwel alle thema’s waarmee organisaties en medewerkers in ontwikkeling te maken hebben, komen voorbij. Van “eenvoudige” vaardigheidsontwikkeling tot persoonlijke groei en impact. Hij is altijd op zoek naar het goede gesprek. Beknopte, bruikbare feedback op stemgebruik, lichaamshouding en inhoud is zijn specialiteit. Zonder oordeel, gebaseerd op feiten.

Voor welke vragen kun je bij Harry terecht?
• Hoe voer ik het goede gesprek met een zinvolle uitkomst? Zowel voor leidinggevenden als voor medewerkers
• Hoe breng ik een boodschap over, hoe vergroot ik mijn impact? Bijvoorbeeld in vergaderingen of presentaties?
• Hoe krijg of houd ik meer grip op gesprekken en hoe blijf ik staan bij tegenwind?
• Kun je mij coachen op authentiek zijn, zowel op het werk als daarbuiten?
• Welke communicatiemodellen en theorieën zijn er en wat kan ik er mee?
• Welke (speelse) interventies zijn er?
• Iets houdt mij tegen om te doen wat ik eigenlijk wil. Kun je mij helpen met een systemische aanpak zoals familie-opstellingen?

Contact:
06 13 66 57 72
harry.muller@factorvijf.eu
Linkedin

Gwen van Valkengoed

Gwen is organisatiepsycholoog en coach. Ze heeft een ruime ervaring binnen HRM en arbeidsmarkt vraagstukken. Sinds 2008 werkt Gwen aan leiderschapstrajecten en ontwikkeling van medewerkers en teams binnen het bedrijfsleven, onderwijs en zorg. Ze heeft een ontwikkelingsgerichte en systemische aanpak waarbij ze steeds op zoek gaat naar concrete en duurzame oplossingen in de praktijk.

Gwen is een organisatiepsycholoog met ruime ervaring binnen de zakelijke dienstverlening, overheid- en onderwijsorganisaties. Het ontwikkelen van mensen en organisaties loopt als rode draad door haar loopbaan. Zij werkt vanuit het besef dat een gelaagde aanpak; op meerdere sporen werken en een systemische blik, nodig is voor een geïntegreerde en duurzame ontwikkeling. Gwen is inzetbaar als coach en adviseur op directie- en managementniveau. Persoonlijk en verbindend leiderschap in veranderende organisaties, duurzame inzetbaarheid en teamontwikkeling zijn onderwerpen waar ze vaak voor gevraagd wordt. Daarnaast werkt Gwen regelmatig als gespreksleider bij intervisie en andere vormen van dialoogsessies.

Voor welke vragen kun jij bij Gwen terecht?
• Wil je mijn medewerker coachen op individuele coach vragen?
• Op welke wijze kan ik de leiderschapsontwikkeling op individueel en team niveau duurzaam vormgeven? En hoe faciliteer je ons hierbij in de praktijk?
• Het leiding geven aan veranderingen begint bij management en leidinggevende. Wil jij ons begeleiden en coachen in dit proces?
• Hoe organiseren we dialoogsessies en bevorderen we de kwaliteit van de dialoog binnen onze organisatie?
• Hoe verhogen we de aandacht voor werkkracht, werkklimaat en werkgeluk zodat onze medewerkers duurzaam en met plezier inzetbaar blijven?
• Hoe faciliteren we het gesprek over waardevol werken en verhogen we het eigenaarschap van eenieder in ons bedrijf op deze onderwerpen?
• Wil jij de intervisie begeleiden van groepen medewerkers?

Contact:
06 10602621
gwen.vanvalkengoed@factorvijf.eu
Linkedin

Gwen van Valkengoed

Gwen is organisatiepsycholoog en coach. Ze heeft een ruime ervaring binnen HRM en arbeidsmarkt vraagstukken. Sinds 2008 werkt Gwen aan leiderschapstrajecten en ontwikkeling van medewerkers en teams binnen het bedrijfsleven, onderwijs en zorg. Ze heeft een ontwikkelingsgerichte en systemische aanpak waarbij ze steeds op zoek gaat naar concrete en duurzame oplossingen in de praktijk.

Gwen is een organisatiepsycholoog met ruime ervaring binnen de zakelijke dienstverlening, overheid- en onderwijsorganisaties. Het ontwikkelen van mensen en organisaties loopt als rode draad door haar loopbaan. Zij werkt vanuit het besef dat een gelaagde aanpak; op meerdere sporen werken en een systemische blik, nodig is voor een geïntegreerde en duurzame ontwikkeling. Gwen is inzetbaar als coach en adviseur op directie- en managementniveau. Persoonlijk en verbindend leiderschap in veranderende organisaties, duurzame inzetbaarheid en teamontwikkeling zijn onderwerpen waar ze vaak voor gevraagd wordt. Daarnaast werkt Gwen regelmatig als gespreksleider bij intervisie en andere vormen van dialoogsessies.

Voor welke vragen kun jij bij Gwen terecht?
• Wil je mijn medewerker coachen op individuele coach vragen?
• Op welke wijze kan ik de leiderschapsontwikkeling op individueel en team niveau duurzaam vormgeven? En hoe faciliteer je ons hierbij in de praktijk?
• Het leiding geven aan veranderingen begint bij management en leidinggevende. Wil jij ons begeleiden en coachen in dit proces?
• Hoe organiseren we dialoogsessies en bevorderen we de kwaliteit van de dialoog binnen onze organisatie?
• Hoe verhogen we de aandacht voor werkkracht, werkklimaat en werkgeluk zodat onze medewerkers duurzaam en met plezier inzetbaar blijven?
• Hoe faciliteren we het gesprek over waardevol werken en verhogen we het eigenaarschap van eenieder in ons bedrijf op deze onderwerpen?
• Wil jij de intervisie begeleiden van groepen medewerkers?

Contact:
06 10602621
gwen.vanvalkengoed@factorvijf.eu
Linkedin

Ingrid Duiker

Ingrid Duiker is orthopedagoog, afgestudeerd in 1992. Aansluitend koos zij postacademisch voor HRM en bedrijfsopleidingen. Als rode draad loopt door haar werk de vraag hoe mensen samen de doelstellingen van de organisatie kunnen realiseren.

Ingrid onderzoekt en deelt haar kennis en bevindingen, vooral gericht op de ontwikkeling van de organisatie, het werkklimaat en de veranderende rol daarbinnen van leidinggevenden en HR. Liefst door ad interim mee te werken, maar ook in de vorm van adviezen, verslagen en workshops. Met haar managementervaring weet zij hoe organisaties kunnen zorgen voor gedeelde doelen en gestage, duurzame (gedrags-)veranderingen.

Contact:
06 42 60 68 70
Ingrid.duiker@factorvijf.eu
Linkedin

Sandra de Rijk

Sandra heeft van jongs af aan een grote fascinatie voor interacties en dynamieken binnen en tussen groepen. Met haar studie organisatiepsychologie heeft deze interesse zich verbreed naar interacties binnen organisaties. Als organisatieadviseur helpt Sandra organisaties zich te ontwikkelen op leiderschap, sturing, gespreksvoering en gedrag. Dit doet Sandra door het zichtbaar maken van patronen, reflectie hierop te organiseren en bespreekbaar te maken, met interventies in het hier-en-nu, oprecht en soms confronterend. Dit geeft leidinggevenden en medewerkers de regie om te ontwikkelen.

Als organisatieadviseur zorgt Sandra ervoor dat organisaties in staat zijn de gewenste ontwikkeling vorm te geven en aan te sturen. Haar jarenlange ervaring met veranderprocessen biedt teams en organisaties ondersteuning bij “het gedoe” dat zal ontstaan. Of het nu gaat om het verbeteren van de samenwerking, het duidelijk in positie brengen van leidinggevenden of het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers.
Sandra doet graag onderzoek binnen organisaties. Het onderzoek zelf is een actieve interventie. Het veroorzaakt nieuwsgierigheid, rumoer en daarmee beweging. Door het voeren van gesprekken, het stellen van vragen, het ophalen en teruggeven van reflecties ontstaat de verandering: gesprek voor gesprek. Sandra biedt een ander perspectief, een scherpe blik, een open gesprek.

Voor welke vragen kun je bij Sandra terecht?
• Hoe kunnen we onze teamdynamiek verbeteren zodat we beter functioneren, en waar er voor iedereen plek is? Help ons met het bespreken van de onderstroom.
• Welke patronen zijn er in onze organisatie? Hoe bevorderen we wenselijke patronen en hoe nemen we afscheid van belemmerende patronen?
• Hoe richten we een goed proces in voor organisatieontwikkeling, waarbij er ruimte is voor gedoe én we de rust kunnen bewaren? Wat vraag dit van het management?
• Hoe bevorderen we de sociale veiligheid binnen onze organisatie? Kunnen we een gedragscode opstellen? Hoe voeren we hier het gesprek over?

Contact:
06 51 45 40 50
sandra.derijk@factorvijf.eu
Linkedin.com

Irene van der Laan-Hermans

Irene van der Laan is gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid, team coaching (ook in conflict) en verandermanagement. Werkt zowel als senior HR Business Partner als trainer en coach. Na haar post-HBO Personeelsmanagement en Organisatieverandering bouwt Irene al ruim 30 jaar aan kennis, werkvormen en instrumenten ter verhoging van vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en teamsamenwerking.

Mijn missie is om mensen met meer energie te laten werken en leven. Met ruim 30 jaar ervaring in sectoren zoals zakelijke dienstverlening, gemeentes, zorg en onderwijs, begrijp ik de uitdagingen van leren en ontwikkelen. Ik help individuen en teams hun eigen pad te creëren en met belemmeringen te ‘spelen’. Mijn ontwikkelformule (‘ontlemmeren’), gebaseerd op persoonlijke ervaringen, maakt kracht en belemmeringen bespreekbaar, wat ruimte biedt voor échte verandering.

Voor welke vragen kun je bij Irene terecht
• Hoe verlagen we de werkstress van leidinggevenden en medewerkers
• Hoe verhogen we de duurzame inzetbaarheid van leidinggevenden en medewerkers?
• Het team functioneert niet goed, er zijn veel conflicten. Hoe keren we dit om?
• Kan je een teambuildingtraject inzetten voor onze afdeling / team?
• Kan je een lezing houden over duurzame inzetbaarheid of ‘ontlemmeren’?

Contact:
06 23 23 51 94
irene.vanderlaan@factorvijf.eu
Linkedin

Irene van der Laan-Hermans

Irene van der Laan is gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid, team coaching (ook in conflict) en verandermanagement. Werkt zowel als senior HR Business Partner als trainer en coach. Na haar post-HBO Personeelsmanagement en Organisatieverandering bouwt Irene al ruim 30 jaar aan kennis, werkvormen en instrumenten ter verhoging van vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en teamsamenwerking.

Mijn missie is om mensen met meer energie te laten werken en leven. Met ruim 30 jaar ervaring in sectoren zoals zakelijke dienstverlening, gemeentes, zorg en onderwijs, begrijp ik de uitdagingen van leren en ontwikkelen. Ik help individuen en teams hun eigen pad te creëren en met belemmeringen te ‘spelen’. Mijn ontwikkelformule (‘ontlemmeren’), gebaseerd op persoonlijke ervaringen, maakt kracht en belemmeringen bespreekbaar, wat ruimte biedt voor échte verandering.

Voor welke vragen kun je bij Irene terecht
• Hoe verlagen we de werkstress van leidinggevenden en medewerkers
• Hoe verhogen we de duurzame inzetbaarheid van leidinggevenden en medewerkers?
• Het team functioneert niet goed, er zijn veel conflicten. Hoe keren we dit om?
• Kan je een teambuildingtraject inzetten voor onze afdeling / team?
• Kan je een lezing houden over duurzame inzetbaarheid of ‘ontlemmeren’?

Contact:
06 23 23 51 94
irene.vanderlaan@factorvijf.eu
Linkedin