Hoe kun je mensen dynamisch inzetten, daar waar hun bijdrage en intrinsieke motivatie het grootst is?

De zoektocht voor iedere organisatie in deze tijd is om flexibel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Een grote uitdaging hierbij is hoe je, in de onvoorspelbaarheid, het werk en de mensen die dit uitvoeren goed op elkaar afstemt. De oplossing voor dit vraagstuk ligt niet voor het oprapen. In samenwerking met Bright zijn we op zoek gegaan naar een vernieuwende kijk op dit complexe thema. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een gezamenlijk whitepaper.

Inpassen of aanpassen

Steeds meer werkzaamheden en opgaven vinden plaats in variabele stromen, dwars door hiërarchie, afdelingen en functies heen. Gevraagde inzet en benodigde skills verschillen steeds vaker per situatie. Gelijktijdig klinkt een luidere roep om bij de koppeling van mensen aan werk, nadrukkelijker in te spelen op de bijdrage die zij daarin zelf willen en kunnen leveren, rekening houdend met hun (onvermoede) talenten en ontwikkelambities. Het inpassen van talent in een bestaande structuur of het aanpassen van de structuur aan het talent van mensen? Dat is momenteel voor menig werk- en opdrachtgever dé vraag.

I-deale matching

Talent volop de ruimte geven blijkt voor veel organisaties nog niet zo eenvoudig. In de huidige praktijk spelen statische functiestructuren en rigide kostenplaatsen vaak nog een dominante rol. Ze staan ideale matching van talenten en taken in de weg. Hoe kunnen organisaties mensen en werk optimaal verbinden zodat ze adaptief kunnen inspelen op een (continu) veranderend werkaanbod en tegelijkertijd de aanwezige kwaliteiten van mensen volop kunnen aanwenden?

Fit for Purpose

Bij het verkennen van deze vraag kwamen we tot een belangrijke conclusie: Geen organisatie is hetzelfde is en geen mens is gelijk. Daarom wordt het steeds belangrijker om mensen dynamisch in te kunnen zetten, daar waar hun bijdrage en intrinsieke motivatie het grootst is. Fit for purpose; dat is waar het om draait.

Leidraad

Om leidinggevenden en HR een leidraad te bieden om strategisch invulling te geven aan de dynamische match tussen mensen en werk, ontwikkelden wij een framework. Dit framework helpt organisatie om in kaart te brengen welke taak- en talentopvatting past bij de werkzaamheden én welk transactiemechanisme tussen vraag en aanbod van werk daar het beste op aansluit. Hoe dat werkt, lees je in het volledige paper.

 

Cristel van de Ven (Factor Vijf) en Ruurd Baane (Bright & Company People Strategy)