Goed georganiseerde medezeggenschap is van onschatbare waarde voor besturen. Daarom heeft de PO-Raad zich voorgenomen schoolbesturen steviger te gaan ondersteunen bij het beter vormgeven en inbedden van medezeggenschap in hun organisatie.

Als eerste stap verscheen de nota Zonder wrijving geen glans, met expert-interviews onder meer met Aukje Nauta.

Lees de nota hier.