Voor NRC schreef Christel Don in december 2017 een drieluik over de toekomst van werk en leven. Want binnen afzienbare tijd is het driefasenmodel studeren-werken-pensioen voorgoed uit beeld. Hoe kun je je voorbereiden, als bedrijf, als school en als individu, op een arbeidsmarkt waarop niets meer vanzelf spreekt?

Voor het derde deel interviewde Christel onder meer Aukje Nauta. In dat deel staat de vraag centraal, hoe wij de jeugd het beste kunnen voorbereiden op hun toekomst. Het traditionele onderwijs past eigenlijk al niet meer – vorm noch inhoud sluiten meer aan bij wat straks gevraagd wordt.

Hoe dan wel? Lees dit derde deel van het drieluik hier.

 

Deel 1 staat hier en deel 2 vind je hier.