Een combinatie van actie en onderzoek; van interventie en reflectie. Bij actieonderzoek doorlopen onderzoekers en mensen in de praktijk samen een cyclus van probleemdiagnose, interventie en evaluatie. Oftewel: denken – doen – kijken. Dit leidt tot actiegerichte kennis, waar de organisatiepraktijk direct van profiteert.